Zmiana koloru z Plastic Service

Zmiana koloru z Plastic Service
Niemiecka firma Plastic Service wprowadziła najnowsze rozwiązanie końcówki dyszy przeznaczonej do szybkiej zmiany koloru.

Końcówka RC5 jest przystosowana do zabudowy w dyszy Mikro. Dysze Mikro są uszczelniane w obszarze przewężki i przeznaczone szczególnie dla przemysłu kosmetycznego i opakowaniowego. Niewielka średnica zabudowy dyszy – 16 mm, a jednocześnie duża rozpiętość długości od 41 do 201 mm, czynią dyszę Mikro szczególnie chętnie stosowaną do wtrysku małych wyprasek w formach wielogniazdowych oraz w przypadkach, gdy wtrysk wypraski następuje przez stempel. Ostatnia modyfikacja dysz Mikro polegająca na wprowadzeniu specjalnej końcówki RC5 pozwoliła na przystosowanie jej do sprostania najwyższym wymaganiom odnośnie czasu zmiany koloru.

W firmie Heinz Plastics Polska przeprowadzone zostały porównawcze testy końcówek tradycyjnych oraz końcówek RC5 Plastics Service. Porównano czasy potrzebne na zmianę koloru podczas produkcji nakrętek z polipropylenu, których masa wynosiła 10 gram. Przetestowany został wielopunktowy system gorącokanałowy. Przy zastosowaniu tradycyjnej końcówki przejście z koloru granatowego na bezbarwny polipropylen aż do całkowitego zniknięcia smug nastąpiło po 45 minutach. Po zastosowaniu końcówek RC5 zmiana koloru nastąpiła po 8 minutach, odpowiadających 18 cyklom.

Budowa końcówki RC5 pozwoliła również na uzyskanie estetycznych wyprasek z materiałów barwionych barwnikami płytkowymi (srebrny, złoty, perła). Wypraski te wolne były od charakterystycznych smug, oczywiście poza obszarami gdzie na ich powstanie wpływ miały linie łączenia wynikające z geometrii wypraski. Również poprawne rezultaty uzyskano w samym obszarze punktu wtrysku.

Warto wiedzieć, że zmiana koloru w systemach gorącokanałowych zwykle napotyka na spore trudności. Dzieje się tak, bo ze względu na swoją budowę system gorącokanałowy jest elementem niesprzyjającym szybkiej zmianie koloru. Przy produktach, dla których konieczne jest częste manewrowanie barwą, w szczególności w aplikacjach opakowaniowych, wielogodzinne „przechodzenie” z jednego koloru na drugi powoduje powstawanie ogromnej ilości wadliwych detali, a czas pracy wtryskarki podczas zmiany koloru spisany jest na straty.

W niektórych przypadkach czas, który niezbędny jest do całkowitej zmiany koloru, bez smug w obszarze przewężki, wynosi kilka a nawet kilkanaście godzin. Producenci systemów gorącokanałowych próbują więc za wszelką cenę zminimalizować ryzyko długiego czasu potrzebnego na zmianę barwy. W tym celu optymalizowane są średnice oraz geometria kanałów w rozdzielaczach, dobierane są dysze o odpowiednich dla danej wypraski średnicach kanałów wewnętrznych, i wreszcie tworzone są specjalne końcówki dysz wspomagające szybką zmianę koloru.

Czytaj więcej: Narzędzia 90