Znaczenie filtracji

Dla kierownika produkcji w zakładzie przetwórstwa wtryskowego może być trudne do wyobrażenia, aby z powodu sygnalizacji konieczności wymiany filtra wyłączać wtryskarkę. Jednak praktyka pokazuje coraz częściej, że takie działanie jest konieczne, jeśli chce się zminimalizować zużycie.

Doświadczenia z filtracją bardzo dokładną przeprowadzone w praktyce wykazują, że po zadziałaniu wskaźnika zanieczyszczenia przy normalnym wzroście różnicy ciśnienia - wykluczając wzmożone wnikanie zanieczyszczeń wywołane awarią któregoś z komponentów układu - czas upływający do momentu otwarcia zaworu obejściowego na filtrze wynosi do 100 godzin roboczych.

Na tej podstawie oferuje się rozwiązanie polegające na tym, że po wystąpieniu wskazania zakłócenia pracy filtra układ sterowania maszyny uruchamia wewnętrzny licznik, który pozwala na kontynuowanie produkcji jeszcze tylko przez limitowany czas, w ciągu którego musi nastąpić wymiana filtra.

Przy pomocy filtracji bardzo dokładnej można uzyskiwać okresy trwałości filtrów ciśnieniowych wynoszące minimum 2 tys., a przy optymalnie zaprojektowanym systemie nawet do 6 tys. godzin roboczych. Tym samym możliwe jest wyeliminowanie przestojów maszyn spowodowanych wymianą zanieczyszczonych filtrów.

Należy podkreślić, że większość komunikatów o zakłóceniu pracy filtrów występuje podczas rozruchu wtryskarek w poniedziałek rano. Z powodu wyższej lepkości oleju i niskiej temperatury maszyn nawet po podgrzaniu oleju i wyeliminowaniu startu na zimno wskazania zanieczyszczenia mogą nadal trwać. Znając to zjawisko można wyeliminować niepotrzebne wymiany filtra przez konserwatorów unikając konieczności wprowadzania dłuższych przestojów maszyn.

Kolejnym problemem wartym omówienia jest zbyt duża różnica ciśnień na wskaźnikach zanieczyszczenia w przypadku filtrów ciśnieniowych w maszynach z filtracją bardzo dokładną.

Przy pomocy konsekwentnego przeprowadzania filtracji bardzo dokładnej 3 mikronowej przez wiele lat można uzyskiwać wzrost trwałości filtrów. Filtracja bardzo dokładna oczyszcza zbiornik i zapobiega rozmnażaniu cząstek, czego konsekwencją jest wzrost trwałości. W przypadku filtra z 5-barowym przełącznikiem różnicowym zmierzona trwałość filtra wyniosła do 12 tys. godzin roboczych, co znacznie przewyższyło oczekiwania producenta filtra.

Przy całej euforii spowodowanej dużą trwałością i niskimi kosztami filtrów należy stwierdzić, że filtry ciśnieniowe nie są technicznie zaprojektowane na tak długą żywotność. Ilość zanieczyszczeń bardzo drobnych zaczynała wzrastać z powodu wyższej różnicy ciśnień, a przede wszystkim w wyniku wzmagającego się wyrywania włókien wkładów filtracyjnych, które były widoczne podczas mikroskopowego badania próbek oleju.

Dla wyeliminowania niebezpieczeństwa wyrywania włókien wkładów filtracyjnych oraz przerywania elementów filtra konieczne jest dostosowanie maksymalnej dopuszczalnej różnicy ciśnień na elementach filtra do całościowej koncepcji filtracji. W pewnym konkretnym przypadku okazało się, że po obniżeniu różnicy ciśnień nie wykrywano już w oleju żadnych włókien wkładów filtracyjnych.

W oparciu o potwierdzone doświadczania, dla zapewnienia właściwej ochrony maszyny filtr ciśnieniowy powinien być wymieniany nie rzadziej niż co 1,5 do 2 lat (maks. po 6 tys. godzin pracy). Dłuższe czasy stosowania powodują tak mocne obciążenie elementów filtracyjnych przez zmianę ciśnienia, że dochodzi do awarii.

Niektórzy producenci filtrów oferują wskaźniki zanieczyszczeń ze stopniowym wskazywaniem stanu zanieczyszczenia (50 proc. i 75 proc.). To nowe rozwiązanie jest równie cenne, jak dodatkowy sygnał funkcyjny wskaźnika zanieczyszczenia. Dzięki temu można lepiej kontrolować funkcjonalność tego elementu konstrukcyjnego.

Coraz bardziej hermetyczna budowa maszyn stosowana z uwagi na walkę z hałasem doprowadziła do tego, że filtr, króciec wlewowy oleju i poziomowskaz oleju są instalowane w sposób utrudniający dostęp.

Konstruktorzy maszyn powinni sami przeprowadzić wymianę filtra, uzupełnienie oleju, kontrolę poziomu oleju lub pomiar klasy czystości oleju w zbiorniku, aby zrozumieć potrzebę poprawy dostępu do tych zespołów maszyny. To zagadnienie jest bardzo ważne dla realizacji efektywnej kontroli zanieczyszczeń, gdyż każde dodatkowy wysiłek w pracy personelu wpływa hamująco na jej przeprowadzanie.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.