interpack 2008: kierunki rozwoju sektora opakowaniowego

interpack 2008: kierunki rozwoju…
Targi interpack 2008 to spotkanie ekspertów z sektora opakowaniowego z całego świata. To także szansa by dowiedzieć się jak oceniają oni kierunki, którymi w ciągu najbliższego czasu podąży przemysł opakowaniowy. Charles Yuska, prezes amerykańskiego Instytutu Producentów Maszyn Opakowaniowych PMMI, czyli stowarzyszenia skupiającego ponad 540 amerykańskich podmiotów działających w przemyśle opakowań, podczas krótkiego briefingu mówił o głównych trendach, które przez najbliższe trzy lata, do momentu kolejnej edycji targów interpack, wyznaczać będą kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego.

Charles Yuska: Najbliższe trzy lata stać będą pod znakiem takich procesów jak pełna automatyzacja, troska o zrównoważony rozwój, co oznacza że w sektorze opakowaniowym kładziony będzie duży nacisk na aspekty ekologiczne, wprowadzanie kolejnych udogodnień dla użytkowników, bezpieczeństwo produktów, rosnące zainteresowanie jeśli chodzi o aspekty zdrowotne. To wszystko kluczowe czynniki, które obecnie wpływają na opakowania oraz przemysł związany z produkowaniem opakowań.

Automatyzacja, jeśli chodzi o działanie urządzeń, zwiększa skuteczność i jakość, a także obniża koszty produkcji. Pojawiają się elastyczne maszyny, które są łatwiejsze w czyszczeniu, utrzymaniu, kierowaniu nimi. W kontekście mówienia o maszynach daje się zauważyć coraz większe użycie serwonapędów, a także różnego rodzaju sieci bezprzewodowych, robotów. Rozwija się też system RFID, czyli kontrola przepływu towarów w oparciu o zdalny, następujący poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów. Znakowanie produktów opakowaniowych kodami RFID, czyli swoista nowatorska technologia identyfikacji, nazywana "radiowym kodem kreskowym" powinna być już niebawem normalnością.

Mając z kolei na uwadze sprawy związane z tworzeniem opakowań, które muszą być jednocześnie przyjazne dla środowiska, będziemy dużo słyszeć o ograniczaniu surowców, wykorzystywaniu odnawialnych surowców, rosnącym poziomie recyklingu.

Z pewnością przemysł opakowaniowy czeka też stała walka jeśli idzie o działanie na rzecz redukcji używanych surowców. Powstawać będzie jeszcze więcej opakowań i zamknięć cechujących się lekką konstrukcją.

Ciekawym trendem powinno być również, obserwowane już na wielu rynkach zastępowanie sztywnych opakowań opakowaniami giętkimi, elastycznymi. W odniesieniu do kwestii środowiskowych może wzmóc się też presja prowadząca do stopniowej eliminacji opakowań wtórnych, czyli tych które nie mają bezpośredniego związku z produktem. Są to np. wszelkie opakowania kartonowe, w które pakowane jest kolejne opakowanie z właściwym już produktem.

Oczywiście większość tych procesów ma już miejsce, ale w najbliższych latach ich częstotliwość może się nasilać.