Grubość folii.
Teoria i praktyka

Balon11
25 sty 2010, 13:21 Balon11

Poszukuję informacji (najlepiej normy), na temat wymiaru grubości folii. Do jakiej grubości jest folia, a od jakiej płyta.

Anonymous
31 sty 2010, 21:38 *.189.71.198

Folie i arkusze

* PKN-CEN/TS 15354:2006 Plastics -- Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) -- Guidance for characterisation and designation
* PKN-CEN/TS 15354:2007 Plastics -- Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) -- Guidance for characterisation and designation
* PN-67/P-04951 Folia z pianki poliuretanowej do celów włókienniczych. Metody laboratoryjnej kontroli jakości
* PN-71/C-89095 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wzajemnej przyczepności warstw folii
* PN-75/C-89097 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie swobodnej kurczliwości liniowej folii termokurczliwych
* PN-77/C-89098 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczanie połysku
* PN-80/C-94142 Wyroby gumowe. Płyty piankowe
* PN-80/P-04981 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Folie płaskie -- Wyznaczanie grubości i siły rozszczepiania igłą
* PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie
* PN-86/C-89055 Folie z tworzyw sztucznych -- Metody badania odporności na obniżone temperatury
* PN-93/C-89438 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zwilżalności
* PN-C-89055:1986 Folie z tworzyw sztucznych -- Metody badania odporności na obniżone temperatury
* PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie
* PN-C-89240:1996 Tworzywa sztuczne -- Poli(metakrylan metylu) -- Płyty NO
* PN-C-89258-1:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Metody badań
* PN-C-89258-2:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu małej gęstości
* PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu dużej gęstości
* PN-C-89258-4:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu termokurczliwa
* PN-C-89264-1:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Metody badań
* PN-C-89264-2:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Folia nie lakierowana
* PN-C-89264-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie z celulozy regenerowanej -- Folia lakierowana
* PN-C-89267:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) i kopolimeru chlorku winylu z octanem winylu
* PN-C-89267:1997/Ap1:2000 Tworzywa sztuczne -- Folie z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) i kopolimeru chlorku winylu z octanem winylu
* PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie kalandrowane ze zmiękczonego poli(chlorku winylu)
* PN-C-89273:1997 Materiały rejestracyjne -- Folia kryminalistyczna
* PN-C-89438:1993 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zwilżalności
* PN-EN 1013-2:2002 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych -- Część 2: Wymagania szczegółowe i metody badań dotyczące płyt z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym (GRP)
* PN-EN 1013-3:2002 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe i metody badań dotyczące płyt z polichlorku winylu (PVC)
* PN-EN 1013-4:2004 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe, metody badań i właściwości płyt poliwęglanowych (PC)
* PN-EN 1013-5:2004 Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe, metody badań i właściwości płyt z polimetakrylanu metylu (PMMA)
* PN-EN 13655 Tworzywa sztuczne. Folie termoplastyczne do ściółkowania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie
* PN-EN 13655:2003 Tworzywa sztuczne. Folie z tworzyw termoplastycznych stosowane do ściółkowania w rolnictwie i ogrodnictwie
* PN-EN 13655:2004 Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne do ściółkowania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie
* PN-EN 14932 Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli -- Wymagania i metody badań
* PN-EN 14932:2009 Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne rozciągliwe do zawijania beli -- Wymagania i metody badań
* PN-EN 263:2004 Wylewane płyty akrylowe usieciowane na wanny i brodziki do użytku domowego
* PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne -- Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do wanien i brodzików do użytku domowego
* PN-EN ISO 11501:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania
* PN-EN ISO 11502 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PN-EN ISO 11502:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PN-EN ISO 11502:2006 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PN-EN ISO 11833-1 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 1: Płyty o grubości nie mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11833-1:2007 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 1: Płyty o grubości nie mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11833-1:2008 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 1: Płyty o grubości nie mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11833-2 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 2: Płyty o grubości mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11833-2:2006 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 2: Płyty o grubości mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11833-2:2007 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 2: Płyty o grubości mniejszej niż 1 mm
* PN-EN ISO 11963:2002 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poliwęglanu -- Typy, wymiary i charakterystyka
* PN-EN ISO 12017:1999 Tworzywa sztuczne -- Płyty żebrowane podwójne i potrójne z poli(metakrylanu metylu) -- Metody badań
* PN-EN ISO 14616 Tworzywa sztuczne -- Folie termokurczliwe z polietylenu, kopolimerów etylenu i ich mieszanin -- Oznaczanie naprężeń skurczu i kontrakcji
* PN-EN ISO 14616:2005 Tworzywa sztuczne -- Termokurczliwe folie z polietylenu, kopolimerów etylenu i ich mieszanin -- Oznaczanie naprężeń skurczowych w fazie ogrzewania i chłodzenia
* PN-EN ISO 14616:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie termokurczliwe z polietylenu, kopolimerów etylenu i ich mieszanin -- Oznaczanie naprężeń skurczu i kontrakcji
* PN-EN ISO 14631:2002 Płyty wytłaczane z polistyrenu udarowego (PS-I) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 14632:2001 Płyty wytłaczane z polietylenu dużej gęstości (PE-HD) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15013 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15013:2001 Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15013:2007 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15013:2009 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15015 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z modyfikowanych udarowo kopolimerów akrylonitryl-styren (ABS, AEPDS i ASA) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15015:2007 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z kopolimerów akrylonitryl-styren (ABS, AEPDS lub ASA) modyfikowanych udarowo -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15015:2009 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z modyfikowanych udarowo kopolimerów akrylonitryl-styren (ABS, AEPDS i ASA) -- Wymagania i metody badań
* PN-EN ISO 15106-1:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej -- Część 1: Metoda oznaczania czujnikiem wilgotności
* PN-EN ISO 15106-1:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 1: Metoda czujnika wilgotności
* PN-EN ISO 15106-2:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej -- Część 2: Metoda oznaczania czujnikiem podczerwieni
* PN-EN ISO 15106-2:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 2: Metoda czujnika podczerwieni
* PN-EN ISO 15106-3:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie współczynnika przepuszczalności pary wodnej -- Część 3: Oznaczanie metodą elektrolityczną
* PN-EN ISO 15106-3:2007 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej -- Część 3: Metoda czujnika elektrolitycznego
* PN-EN ISO 2556:2002 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przenikalności gazu przez folie i cienkie płyty pod ciśnieniem atmosferycznym -- Metoda manometryczna
* PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt
* PN-EN ISO 527-3:1998/AC:2002 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt
* PN-EN ISO 6383-1:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 1: Metoda "spodni"
* PN-EN ISO 6383-2:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Metoda Elmendorfa
* PN-EN ISO 7765-1:2005 Folie i płyty z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu -- Część 1: Metoda stopniowego wyznaczania
* PN-EN ISO 7823-1 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Część 1: Płyty odlewane
* PN-EN ISO 7823-1:2004 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 1: Płyty odlewane
* PN-EN ISO 7823-2:2004 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 2: Płyty wytłaczane
* PN-EN ISO 7823-3 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą
* PN-EN ISO 7823-3:2005 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą
* PN-EN ISO 7823-3:2007 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą
* PN-EN ISO 8295:2005 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie współczynników tarcia
* PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania
* PN-ISO 11502:2000 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PN-ISO 11833-1:2001 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 1: Płyty o grubości nie mniejszej niż 1 mm
* PN-ISO 11833-2:2001 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 2: Płyty o grubości mniejszej niż 1 mm
* PN-ISO 4591:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną
* PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie długości i szerokości
* PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubości metodą skaningu mechanicznego
* PN-ISO 6383-1:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą "spodni"
* PN-ISO 6383-2:2000 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą Elmendorfa
* PN-ISO 7765-1:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu. Metoda stopniowego wyznaczania
* PN-ISO 7765-2:2000 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu -- Metoda pomiaru energii przebicia
* PN-ISO 8295:1998 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynnika tarcia
* PN-ISO 8570:2000 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na pękanie w niskich temperaturach
* PN-O-91048-1:1996 Płyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia -- Postanowienia ogólne
* PN-O-91048-2:1996 Płyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia -- Wymagania
* PN-O-91048-3:1996 Płyty z gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia -- Badania
* PN-P-04981:1980 Metody badań wyrobów włókienniczych -- Folie płaskie -- Wyznaczanie grubości i siły rozszczepiania igłą
* PrPN-EN 13655 Tworzywa sztuczne. Folie termoplastyczne do ściółkowania stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie
* PrPN-EN 263 Wylewane płyty z usieciowanego tworzywa akrylowego na wanny i brodziki do użytku domowego
* PrPN-EN ISO 11501 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie zmian wymiarów liniowych w czasie ogrzewania
* PrPN-EN ISO 11502 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PrPN-EN ISO 14616 Tworzywa sztuczne -- Folie termokurczliwe z polietylenu, kopolimerów etylenu i ich mieszanin -- Oznaczanie naprężeń skurczu i kontrakcji
* PrPN-EN ISO 15106-1 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej. Część 1: Metoda czujnika wilgotności
* PrPN-EN ISO 15106-2 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej. Część 2: Metoda czujnika podczerwieni
* PrPN-EN ISO 15106-3 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej. Część 3: Metoda czujnika elektrolitycznego
* PrPN-EN ISO 15403 Gaz ziemny -- Określenie jakości gazu stosowanego jako sprężone paliwo do pojazdów
* PrPN-EN ISO 6383-1 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. Część 1: Metoda "spodni"
* PrPN-EN ISO 6383-2 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. Część 2: Metoda Elmendorfa
* PrPN-EN ISO 7765-1 Folie i płyty z tworzyw sztucznych. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą swobodnie spadającego grotu. Część 1: Metoda stopniowego wyznaczania
* PrPN-EN ISO 7823-1 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Część 1: Płyty odlewane
* PrPN-EN ISO 7823-2 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Część 2: Płyty wytłaczane
* PrPN-EN ISO 7823-3 Tworzywa sztuczne. Płyty z poli(metakrylanu metylu). Rodzaje, wymiary i charakterystyki. Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą
* PrPN-EN ISO 8295 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie współczynnika tarcia
* PrPN-prEN ISO 11502 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie odporności na blokowanie warstw
* PrPN-prEN ISO 11833-2 Tworzywa sztuczne -- Płyty z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) -- Typy, wymiary i charakterystyka -- Część 2: Płyty o grubości mniejszej niż 1 mm
* PrPN-prEN ISO 15015 Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z kopolimerów akrylonitryl/styren (ABS, AEPDS lub ASA) modyfikowanych udarowo -- Wymagania i metody badań
* PrPN-prEN ISO 17678 Tłuszcz mleczny -- Wykrywanie tłuszczów obcych przez analizę trójglicerydów z użyciem chromatografii gazowej
* PrPN-prEN ISO 7823-3 Tworzywa sztuczne -- Płyty z poli(metakrylanu metylu) -- Rodzaje, wymiary i charakterystyki -- Część 3: Płyty odlewane metodą ciągłą