Ogólnopolski Kongres Maszynowy: Nowe Wymagania Zasadnicze I
Teoria i praktyka

Kubarek_m
9 lut 2010, 10:55 Kubarek_m

Ogólnopolski Kongres Maszynowy: NOWE WYMAGANIA ZASADNICZE I MINIMALNE WG DYREKTYW 42 i 104 WE
Obowiązujące od 29 grudnia 2009 r. wytyczne bezpieczeństwa eksploatacyjnego i technicznego dla urządzeń produkcyjnych

18 marca 2010 r. Warszawa

29 grudnia 2009 roku zakończył się okres przejściowy do wdrożenia w firmach postanowień dyrektywy 42 WE. Przepisy precyzują techniczne wymagania podczas eksploatowania i przeglądów maszyn oraz wprowadzają obowiązki dokumentacyjne - m.in. karty oceny zagrożeń oraz deklaracje zgodności i protokoły dostosowania.

Inspektorzy PIP już w pierwszych miesiącach 2010 r. rozpoczynają kontrolę wdrożenia wszystkich nowych postanowień. Dla pracodawców oznacza to konieczność sprawdzenia:

- czy wszystkie maszyny eksploatowane w firmie spełniają wymagania minimalne,
- czy jest właściwie prowadzona dokumentacja z przeglądów i okresowych kontroli,
- czy każda maszyna posiada karty oceny wymagań zasadniczych.

Aby mogli Państwo dowiedzieć się, jak sprawdzić stan wdrożenia wymagań minimalnych i zasadniczych oraz potrafili ocenić prawidłowość posiadanej dokumentacji, zapraszamy Państwa na Ogólnopolski Kongres Maszynowy, który odbędzie się w Warszawie 18 marca br.

Szczegółowe informacje o kongresie znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.centrumkompetencji.pl/ss,ogolnopolski-kongres-maszynowy-nowe,361.html?a=639/10&f=plastech.pl">http://plastech.pl.centrumkompetencji.plForum