Badania laboratoryjne tworzyw sztucznych polimerowych (98386)

Typ oferty:
Współpraca
Cena:
nie podano
Ważna jeszcze:
15 dni

Użytkownik:
infertom
Firma:
Certes Tomasz Ślebioda
Imię i nazwisko:
Tomasz Ślebioda
Kontakt:

1)    Wykonanie próbek do przeprowadzenia badań z tworzyw sztucznych (wytłoczka, wypraska).


Czynność ta polega na wytłoczeniu lub wtryśnięciu badanego materiału do odpowiedniej formy


2)    Analiza jakościowa i ilościowa składu chemicznego tworzyw sztucznych za pomocą chromatografii gazowej.


Określenie zawartości pochodnych ftalanów w polimerowych tworzywach sztucznych


3)    Identyfikacja składu pierwiastków chemicznych (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Zn, Se, Cr, Hg, Sn) za pomocą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.


Określenie zawartości wybranych pierwiastków chemicznych w polimerowych tworzywach sztucznych


4)    Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych.


Oznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej przy użyciu cieczy inwersyjnej


5)    Oznaczanie gęstości nasypowej oraz sypkości proszku.


Wyznaczenie parametru gęstości nasypowej i sypkości za pomocą wyskalowanego cylindra miarowego


6)    Pomiar barwy w układzie CIE L*a*b* za pomocą spektrofotometru.


Analizowanie próbki za pomocą układu optycznego przy określonym źródle światła


7)    Wyznaczanie zawartości wilgoci w próbce.


Określenie zawartości wody w materiale przy użyciu wagosuszarki


8)    Oznaczanie masowego (MFR) i objętościowego (MVR) wskaźnika szybkości płynięcia.


Określenie szybkości płynięcia uplastycznionego tworzywa przy użyciu plastometru


9)    Analiza mikroskopowa wyprasek oraz ocena jakości wytłoczonego materiału.


Identyfikacja wad i wtrąceń w surowcu oraz wyrobie gotowym


10)    Analiza sitowa proszku.


Rozdział surowca na frakcje przy użyciu odpowiednich sit i wyznaczanie procentowej zawartości ziaren w danej frakcji


11)    Oznaczanie obecności metali w badanej próbce.


Analiza materiału przez detektor i separator metali


12)    Wyznaczanie twardości materiału metodą Shore’a.


Określenie zagłębienia wgłębnika wciskanego w odpowiednio przygotowany materiał


13)    Oznaczanie absorpcji wody.


Wyznaczenia absorpcji badanego materiału w określonych warunkach


14)    Oznaczenie palności wytłoczek poddanych działaniu zapłonu.


Ocena palności i identyfikacja materiału przy użyciu źródła płomienia


15)   Analiza procesu przetwórczego przy wykorzystaniu wytłaczarki, wtryskarki bądź
  walcarki laboratoryjnej.


Określenie jakości elementu po procesie przetwórczym


brak
 

Badania tworzyw sztucznych, laboratorium tworzyw sztucznych, wskaźnik szybkośc płynięcia, MFR, badanie gęstości, wytłaczanie, wtrysk, GC, AAS

Polska
Plastech nie odpowiada za treść oferty. Właścicielem oferty jest osoba zamieszczająca ogłoszenie.