A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

ACM

 • kauczuk akrylowy
 • ang. polyacrylate rubber

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość cieplna przy zachowaniu odporności na olej
 • słaba elastyczność w niskich temperaturach
 • w porównaniu z wulkanizatem nitrylowym wykazuje lepszą odporność na gorące powietrze, tlen, ozon i oleje
 • elastomer akrylowy wykazuje duże odkształcenie trwale przy ściskaniu i mniejszą wytrzymałość na zerwanie w porównaniu z elastomerem nitrylowym
 • odporny na oleje mineralne zawierające dodatki uszlachetniające
 • warunkowo odporny na wodę
 • nie odporny na trudnopalne ciecze hydrauliczne oparte na poliestrach, węglowodorach-HSD
 • nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli
 • nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane oraz parę wodną, kwasy i zasady
 • temperaturowy zakres stosowania wynosi od –25oC do +150oC (przy krótkotrwałej pracy nawet do +170oC)

Zastosowania:

uszczelnienia w motoryzacji (przekładnie)