A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Biotworzywa

Biotworzywa to grupa obejmująca tworzywa biodegradowalne i tworzywa pochodzące z zasobów odnawialnych. Niekiedy biotworzywa nie są biodegradowalne, ale istotą jest, że wytwarzane są ze źródeł odnawialnych.

Podział biotworzyw według źródła pochodzenia:

  • kopalne (biorozkładalne)
  • kopalne i odnawialne (biorozkładalne i nie-biorozkładalne)
  • odnawialne (biorozkładalne i nie-biorozkładalne)

Biodegradacja tworzyw to rozkład biologiczny materiału polimerowego pod wpływem czyniików biotycznych (mikoorganizmów, dla których biopolimery są pożywieniem). Proces biodegradacji polega na fragmentacji i mineralizacji składników biopolimerów.

 

Do biotworzyw zaliczamy m.in.:

  • tworzywa oparte na skrobi,
  • tworzywa oparte na kwasie polimlekowym (polilaktyd, kwas poli(kwas mlekowy), PLA),
  • tworzywa oparte na polihydroksyalkaniany alkanolanach (PHA’s: PHB, PHBV itp.),
  • tworzywa oparte na alifatyczno-aromatycznych poliestrach,
  • tworzywa oparte na celulozie (celofan itp.),
  • tworzywa oparte na ligninie.