A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

FFKM

  • kauczuk perfluorowy
  • ang. perfluoroelastomer

Właściwości

Bardzo dobra odporność na agresywne media, kwasy, rozpuszczalniki i wysoką temperaturę (sięgającą blisko 330 stopni Celsjusza), a także gorącą wodę i parę wodną. Niektóre typy FFKM wykazują również znaczną odporność na mrozy, nawet te rzędu -40 stopni Celsjusza.

Zastosowania

Wszędzie tam, gdzie niezawodność urządzenia odgrywa szczególną rolę lub koszty wymiany uszczelnienia i przestoju przewyższają jego cenę:
  • w przemyśle chemicznym i petrochemicznym,
  • w przemyśle lotniczym,
  • w urządzeniach analityczno-pomiarowych
  • w energetyce
  • w farmacji
  • w przemyśle kosmicznym.