A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

FKM

  • kauczuk fluorowy
  • ang. fluorcarbon rubber

Rodzaj:

elastomery

Właściwości

  • niepalność
  • szczególna odporność cieplna i chemiczna
  • odporny na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, paliwa
  • niewielką przepuszczalność gazów i minimalny spadek wagi w warunkach próżni
  • temperaturowy zakres pracy wynosi od -25°C do +200°C
  • odporny na oleje i smar mineralne również z dodatkami uszlachetniającymi, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy)
  • nie odporny na stężone kwasy organiczne (octowy, mrówkowy), stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, ketony, estry i etery małocząsteczkowe oraz gorącą wodę i parę wodną

Zastosowania:

uszczelnienia, pasy w przekładniach, opony, dętki, odboje, elementy amortyzujące i tłumiące drgania