A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Fluotar® - Grupa Azoty

Fluotar® (Fluorokauczuk) - nazwa handlowa kauczuków fluorowych – dipolimeru fluorku winylidenu z perfluoropropylenem (Fluotar® DP), oraz terpolimeru fluoru winylidenu z perfluoropropylenem i tetrafluoroetylenem (Fluotar® TP). Kauczuki te są podobne do tego typu elastomerów produkowanych w świecie pod nazwami handlowymi:

 • Viton (USA)
 • Fluovel (USA)
 • SKF – 26 (Rosja)
 • Daiel (Japonia)
 • Tecnoflon (Włochy)

W porównaniu z nifluorowymi kauczukami syntetycznymi fluoroelastomery wyróżniają się następującymi cechami:

 • wysoką odpornością cieplną (temperatura pracy od –30 do +250°C),
 • wysoką odpornością chemiczną na działanie olejów, paliw, kwasów, zasad, i innych czynników agresywnych,
 • dobrymi właściwościami fizykochemicznymi (dobra elastyczność, duża wytrzymałość na rozerwanie, dobra odporność na ściskanie),
 • wysoką odpornością na warunki atmosferyczne,
 • dobrymi właściwościami dielektrycznymi,
 • niepalnością,
 • bardzo dobrą odpornością na czynniki starzeniowe (tlen, ozon).

Zastosowanie

Fluotar DP i TP jako materiał odporny na podwyższone temperatury i chemikalia jest surowcem do wytwarzania mieszanek wulkanizacyjnych, z których wykonuje się różnego rodzaju wyroby, np. uszczelki, szczeliwa, membrany, o–ringi, przekładki, części różnych urządzeń w automatyce, wykładziny zaworów, węże, powłoki na przewodach elektrycznych itp.


Reportaże

Forum