A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Kauczuk butylowy (IIR)

  • CIIR, BIIR
  • ang. butyl rubber

Kauczuk butylowy to kauczuk syntetyczny będący produktem polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z niewielką ilością izoprenu bądź buta-1,3-dienu.

Właściwości

Odporny na kwasy nieorganiczne, roztwory zasad, wodę utlenioną do 30%, alkohole, fenole, nitrobenzen, aniliny, oleje roślinne i zwierzęce, ketony, etery, estry, kwasy organiczne, ozon. Niewielki udział izoprenu wpływa na zdolność do wulkanizacji. Temperaturowyzakres stosowania długotrwałego wynosi od -40 do +130°C. Kauczuki butylowe zawierające chlor (CIIR) i brom (BIIR) odznaczają się dobrymi właściwościami przetwórczymi i dobrą odpornością na starzenie przy małej przepuszczalności powietrza.

Zastosowanie

Opony, dętki, uszczelki, izolacje elektryczne, amortyzatory, węże do pary i gorących cieczy, kleje, tkaniny gumowane, gazoszczelne membrany, zamknięcia farmaceutyków, pokrycia dachowe itp.

Nazwy handlowe

Enjay-Butyl, Hycar-Butyl, Petrolex-Butyl, Polysar-Butyl, Soca-Butyl, Esso-Chlorobutyl, Esso-Brombutyl


Reportaże

Forum