A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

NBR

 • kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy
 • kauczuk akrylonitrylo-butadienowy
 • ang. nitril butadien rubber

Rodzaj:

elastomery produkt kopolimeryzacji butadienu i akrylonitrylu

Właściwości:

 • niska odporność na czynniki atmosferyczne i ozon
 • wysoka wytrzymałość na zerwanie
 • odporność termiczna -50°C/+105°C
 • odporny na działanie olejów i benzyny
 • odporny na węglowodory alifatyczne jak propan, benzyna czysta
 • odporny na lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych
 • odporny na niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, HSB (emulsje olejowo-wodne) i HSC mieszaniny poliglikolu z wodą
 • odporny na rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach
 • nie odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra
 • nie odporny na ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych)
 • nie odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli

Zastosowania:

uszczelnienia, pasy w przekładniach, opony, dętki, odboje, elementy amortyzujące i tłumiące drgania, do wyrobu węży na paliwa ciekłe i oleje, wykładziny, wałki drukarskie


Reportaże

Forum