A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

oksydegradacja

  • oksydegradacja tworzyw sztucznych
  • ang. oxo-biodegradation
Degradacja tworzyw sztucznych zachodząca w naturalnym środowisku w obecności tlenu (oksydegradacja) i przyspieszana przez światło ultrafioletowe i ciepło. Utlenione fragmenty tworzywa sztucznego są przyswajane przez mikroorganizmy znajdujące się w środowisku. Pozostałe komponenty "plastiku" przekształcają się w dwutlenek węgla, wodę i biomasę nie pozostawiając szkodliwych elementów.
Prodegradanty są dodawane do tworzyw sztucznych na etapie ich produkcji i umożliwiają kontrolowanie czasu życia produktów i opakowań wykonywanych z tworzyw sztucznych. Rozkład produktów następuje po zakończeniu ich założonej przydatności do użycia. Pod koniec przydatności produktu dodatek wpływa na przyspieszenie rozbijania molekularnych struktur polimeru na nieszkodliwe, biodegradowalne półprodukty.
Oksydegradacja jest zgodna z normą BS 8472.