A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

recykling organiczny

  • ang. organic recycling
Proces obróbki tlenowej (kompostowanie) lub beztlenowej (fermentacja) przebiegający w kontrolowanych warunkach i przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w którym z biodegradowalnych części odpadów (także opakowaniowych) powstaje materia organiczna (kompost) lub metan (biogaz). Do recyklingu organicznego nie zalicza się składowania odpadów w ziemi.