A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

sposoby zagospodarowywania odpadów

 1. Ponowne wykorzystanie
  • recykling produktowy - wielokrotne wykorzystywanie produktów do tych samych celów lub innych zastosowań
  • recykling materiałowy - przetworzenie odpadów i wykorzystanie ich jako materiału stanowiącego surowiec do dalszego przetwórstwa
  • recykling materiałowy, chemiczny - chemiczne przetworzenie odpadów (np. piroliza, solwaliza)
  • odzysk energii - spalanie odpadów z odzyskiem zawartej w nich energii
 2. Składowanie
  • kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
  • składowanie odpadów nie ulegających biodegradacji