Podczas targów Kompozyt-Expo 2015 firma Polon-Izot zaprezentowała urządzenie pozwalające na pomiar grubości i gramatury materiałów kompozytowych.

Mierniki grubości i gramatury taśm, folii i innych materiałów przemysłowych, bezstykowe mierniki gęstości
Biznes Plus

Polon-Izot Sp. z o.o.

Mierniki grubości i gramatury taśm, folii i innych materiałów przemysłowych, bezstykowe mierniki gęstości i stężenia, stacjonarne monitory promieniowania, pyłomierze przemysłowe