Rozmowa ze Zbigniewem Trejderowskim, prezesem firmy Conkret

Ze Zbigniewem Trejderowskim, prezesem firmy Conkret, rozmawiamy o trudnej sytuacji w jakiej znalazła się polska branża recyklingową, w związku z epidemią COVID - 19. Przedstawiciele branży twierdzą, że bez szybkiego wprowadzenia w Polsce mechanizmów rozszerzonej odpowiedzialności producentów polski recykling może nie przetrwać.


Producent folii dla budownictwa, rolnictwa
 

Producent folii dla budownictwa, rolnictwa oraz innych celów opakowaniowych

Polska

Forum