Rozmowa z Markiem Jaminem z koncernu SABIC o zrównoważonym rozwoju.

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
Biznes Plus

SABIC Poland Sp. z o.o.

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne