Rozmowa z Ireneuszem Pierwołą-Górskim, właścicielem firmy Magnum Venus Polska.