In-Pack Expo 2024 - Mitsubishi Electric

Pan Karol Krowiak opowiada o udziale firmy Mitsubishi Electric w branży opakowaniowej i jej miejscu w Klastrze Creative Packaging Group.


Forum