Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy po raz drugi prowadzi rekrutację na kierunek Mechaniczna Inżynieria Tworzyw.