Data:
-
Miejsce:
Gdynia, Warszawa, Poznań, Katowice, Polska ,
Gdynia, Warszawa, Poznań, Katowice

Fax:
+48 61 6655888
Aktualne wymagania eksploatacyjne i BHP Zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i wytycznymi nowej Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE zmieniły się wymogi bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń. Służby utrzymania ruchu i kierownicy produkcji muszą dostosować użytkowane maszyny do zmienionych wymagań technicznych oraz przygotować dokumentację bezpieczeństwa wg nowych przepisów. Termin dostosowania maszyn do nowych wytycznych upływa 28 grudnia 2009 roku. Uwaga! Podczas szkolenia zostaną omówione wymagania obowiązującej od 23 października 2009 r. nowej Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE. Aby właściwie dostosować park maszynowy do wymagań minimalnych i zasadniczych działy utrzymania ruchu, kierownicy techniczni i główni mechanicy powinni znać wytyczne dotyczące:
  • ciągłego monitorowania stanu maszyny zgodnie z Dyrektwą 104/WE,
  • przestrzegania harmonogramu przeglądów zgodnie z zaleceniami UDT,
  • bieżącego aktualizowania dokumentacji technicznej.
Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do kierowników technicznych, mechaników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw eksploatujących maszyny i urządzenia techniczne, inspektorów BHP i specjalistów ds. bezpieczeństwa, pracowników służb technicznych przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za utrzymanie parku maszynowego. Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami obowiązującymi producentów i użytkowników maszyn i urządzeń technicznych, z uwzględnieniem nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy 2009/104/WE, odnośnie zwiększonej odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy. CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SZKOLENIU?

  Organizator :
Forum Media Polska Sp. z o.o.

Forum Media Polska Sp. z o.o.

Publikacje specjalistyczne i oprogramowanie dla firm i instytucji