Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, przy ul. Powsińskiej 61/63, sala nr 7, na parterze (budynek Instytutu znajduje się w pobliżu COBRO)

Organizator:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Tel.:
+48 22 842 20 11 w. 39
Fax:
+48 22 842 23 03
www:
www.cobro.org.pl
e-mail:
eko@cobro.org.pl

Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami polepszającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji). Tematyka konferencji jest niezwykle ważna i aktualna, wpisuje się nurt toczącej się dyskusji w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz wdrażania innowacyjnych technologii korzystniejszych dla środowiska naturalnego.

Stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy naftowej, która jest wykorzystywana do produkcji klasycznych tworzyw sztucznych, a także wzrost ceny tego surowca oraz różnego rodzaju ograniczenia w jej wydobyciu, skłoniły naukowców do poszukiwań alternatywnych źródeł materiałowych. Do takich materiałów należy zaliczyć tworzywa biodegradowalne, które nadają się do wykorzystania w procesach recyklingu organicznego - kompostowania. Szczególne zainteresowanie naukowców dotyczy tworzyw wytwarzanych z surowców odnawialnych. Na rynkach światowych pojawiło się już wiele opakowań biodegradowalnych, Ze względu na rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska ostatnio również w Polsce wiele przedsiębiorstw, podjęło prace wdrożeniowe i wyprodukowało partie pilotażowe opakowań kompostowalnych. Należy się podziewać, że perspektywie najbliższych lat będzie można mówić o rynku takich opakowań w kraju.

Spodziewamy się, że w konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele sektora przemysłowego, administracji państwowej i samorządowej oraz środowisk naukowych. Jesteśmy przekonani, że konferencja przybliży uczestnikom zagadnienia związane z nowymi materiałami biodegradowalnymi, gospodarką odpadami opakowaniowymi i właściwym postępowaniem z tą grupą odpadów.

Tematyka konferencji:
  • Światowy rynek polimerów biodegradowanych, wykorzystywanych do produkcji opakowań i ich elementów
  • Doświadczenia w przetwórstwie polimerów biodegradowalnych oraz dodatki modyfikujące właściwości
  • Badania nad nowymi polimeami biodegradowalnymi
  • Przykłady zastosowań opakowań kompostowalnych
  • Badania i systemy certyfikacji opakowan biodegradowalnych przydatnych do kompostowania
  • Bariery dla rozwoju krajowego rynku opakowań biodegradowalnych
  • Systemy selektywnego zbierania opakowań kompostowalnych

Forum

Mzar80

Własna firma produkcyjna 2018-04-25

Plaseco69

PC ABS i HIPS 2018-04-24

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Reportaże