Data:
- Polyethylene 2012
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Intercontinental Warszawa

Organizator:
Merchant Research & Consulting, Ltd. Central House, 582-586, Kingsbury Road, Birmingham B24 9ND,United Kingdom
Tel.:
+44 (20) 7558-8740
Fax:
+44 (20) 7900-3970
e-mail:
info@mcgroup.co.uk
Celem organizowania konferencji okrągłego stołu jest zapewnienie odpowiednich warunków do dyskusji dotyczącej obecnych problemów rynku, podjęcie uchwał i decyzji rynkowych. Uczestnikami konferencji są branżowi specjaliści, top menedżerowie, przedstawiciele rządu oraz pozostałych zaangażowanych podmiotów z branży. Dyskusja będzie dotyczyć następujących tworzyw:
  • polietylenu o dużej gęstości- HDPE,
  • polietylenu liniowego o małej gęstości - LLDPE (włączając polietylen liniowy małej gęstości wytwarzany na katalizatorach metalocenowych- mLLDPE),
  • polietylenu o małej gęstości – LDPE
  • . Tematami poruszanymi podczas dyskusji będą między innymi:
  • globalne, regionalne oraz krajowe rynki polietylenu,
  • obecna sytuacja rynkowa, tło historyczne oraz prognozy,
  • właściwości polietylenu, jego produkcja, konsumpcja, statystyki handlu zagranicznego i ceny,
  • producenci i dostawcy polietylenu,
  • prognozy rynkowe dla polietylenu na następne 5 lat , w tym estymowane ilości oraz ceny.
  • Każdy uczestnik konferencji okrągłego stołu otrzyma bezpłatny egzemplarz najnowszego raportu „Polietylen 2012: Przegląd Rynku Międzynarodowego oraz Prognozy do 2017 Roku” opracowanego przez Merchant Research and Consulting Ltd.