Data:
-
Miejsce:
Międzyzdroje, Polska ,
Hotel "Amber-Baltic", Promenada Gwiazd 1, 72-500 Międzyzdroje

Organizator:
Instytut Polimerów 70-322 Szczecin, ul. Pułaskiego 10, dr inż. Katarzyna Wilpiszewska
Tel.:
+48 91 449 41 78
Fax:
+48 91 449 42 47
www:
www.pomeraniaplast.zut.edu.pl
e-mail:
PomeraniaPlast@zut.edu.pl
Organizatorzy Instytut Polimerów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawnej Politechniki Szczecińskiej). Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj. Tematyka konferencji I. KOMPOZYTY I KOMPOZYCJE POLIMEROWE
 • kompozyty i nanokompozyty polimerowe
 • nowe materiały polimerowe (termoplastyczne, elastomerowe, chemo- i termoreaktywne)
 • materiały powłokowe i kleje
 • modyfikatory i środki pomocnicze
II. POLIMERY A ŚRODOWISKO
 • polimery biodegradowalne
 • biomateriały polimerowe
 • polimery i żywice w układach wodnych
 • recykling materiałów polimerowych
Program naukowy konferencji obejmuje:
 • wykłady na zaproszenie Komitetu Naukowego (30 min.)
 • komunikaty sekcyjne (15 min.)
 • krótkie prezentacje ustne młodych pracowników i doktorantów/studentów (10 min.)
 • sesje plakatowe
Wykłady na zaproszenie:
1. Dariusz Bieliński "Modyfikacja polimerów za pomocą wysokoenergetycznych wiązek jonów"
2. Andrzej K. Błędzki "Włókna celulozowe zastępują włókna szklane w kompozytach polimerowych"
3. Danuta Ciechańska "Biomasa jako źródło funkcjonalnych materiałów polimerowych"
4. Zbigniew Florjańczyk "Materiały polimerowe na bazie polimerów nieorganiczno-organicznych"
5. Andrzej Gałęski "Kompozyty i nanokompozyty na bazie polilaktydu"
6. Henryk Galina "Modyfikacja małocząsteczkowych żywic epoksydowych"
7. Marek Kowalczuk "Synteza i właściwości biodegradowalnych poli(estro-uretanów) i ich zastosowanie"
8. Stanisław Penczek "Poli(fosforany alkilenowe): od modeli biopolimerów do ciekłych membran i hybryd polimerowo-nieorganicznych"
9. Krzysztof Pielichowski "Bio- i nanokompozyty poli(tlenku etylenu)"
10 Jacek Pigłowski "Wykorzystanie glinokrzemianów do modyfikacji polimerów"
11. Gabriel Rokicki "Poliuretany otrzymywane z węglanów organicznych"
12. Marian Żenkiewicz "Elektrostatyczne sortowanie mieszanin polimerowych: stan aktualny i perspektywy rozwoju"