Data:
-
Miejsce:
Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa ,Polska

Organizator:
Abrys Sp. z o.o., Daleka 33, 60-124 Poznań ,Poska
Tel.:
+48 61 655 81 24
Fax:
+48 61 655 81 01
www:
www.abrys.pl
e-mail:
s.kokocinska@abrys.pl

Konferencja poświęcona selektywnej zbiórce odpadów szczególną uwagę poświęci wyzwaniom dla polskiego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z nową polityką odpadową Unii Europejskiej, która związana jest z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). Zakłada ona utrzymanie wartości materiałów i energii używanych w produktach w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a zatem efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu (odpady - jeżeli już powstaną - są traktowane jako potencjalne surowce). Należy też dążyć do pobudzenia rynku surowców wtórnych i zapotrzebowania na surowce pochodzące z recyklingu dzięki zastosowaniu zachęt ekonomicznych i opracowaniu kryteriów utraty statusu odpadów.

Aby spełnić wymagania stawiane przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, w prowadzeniu efektywnej gospodarki odpadami, w tym również gospodarki odpadami komunalnych, zgodnie z hierarchią należy przede wszystkim konsekwentnie upowszechniać prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła oraz organizować właściwe warunki do jej realizowania. Dzięki selektywnej zbiórce, a później jeszcze dodatkowej segregacji możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców.

Polska staje przed niezmiernie trudnym wyzwaniem, aby radykalnie zwiększyć stopień przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy gospodarka Europy i Polski może się rozwijać bez produkowania odpadów, organizatorzy zapraszają do udziału w VIII konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 stycznia 2017 r. w Warszawie. Podczas konferencji będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami, przedstawić różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, zwrócić też uwagę na sprawy ekonomiczne i finansowanie systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami administracji publicznej, praktykami, przedstawicielami świata nauki, a także wszystkimi, którzy zajmują się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi.


  Organizator :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych