Data:
-
Miejsce:
Łódź, Polska ,
Łódź

Organizator:
4Content Sp. z o.o., ul. Zeylanda 3/3, 60-808 Poznań
Tel.:
+48 61 646 99 00
Fax:
+48 61 646 91 38
e-mail:
monika.gadzala@4content.pl

Jak rozwiązywać problemy wśród zespołu produkcyjnego?

Jakie narzędzia pozwalają na skuteczne budowanie przywództwa wśród zespołu produkcyjno-technicznego? Jak zapewnić efektywną komunikację i jak rzetelnie oceniać pracowników? Jak efektywnie budować zaangażowanie, skutecznie motywować i konstruktywnie przezwyciężać sytuacje trudne powstałe wśród pracowników? Z myślą o osobach zarządzających personelem w ramach produkcji i działów technicznych, przygotowany został specjalny, dedykowany program warsztatów managerskich "Jak zbudować autorytet i skutecznie zarządzać pracownikami produkcyjnymi i technicznymi?". Spotkanie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem tworzącego się procesu grupowego: mini-wykłady, prezentacje trenerskie, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, kwestionariusze, moderowane dyskusje oraz dyskusje grupowe.

Data i miejsce spotkania: 24-25 czerwca, Łódź
Organizator: wydawca czasopisma Industrial Monitor SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY PROGRAM SZKOLENIA: Dzień 1 Jak budować autorytet wśród pracowników produkcyjnych?
 • Szef i Lider – dwa podejścia do zarządzania ludźmi w przemyśle. Jaki styl kierowania najlepiej pasuje do realiów firmy?
 • Autoanaliza – jakim jestem przełożonym? Pięć źródeł wpływu przełożonego i ich konsekwencje. Kwestionariusz autoanalizy
 • Kluczowe zasady budowania autorytetu. Dbanie o wizerunek i zdobywanie autorytetu w sytuacji awansu.
Zarządzanie sytuacyjne na produkcji
 • Cztery poziomy gotowości pracowników w przemyśle (R1-R4)
 • Indywidualne podejście do rozwoju pracownika – cztery style kierowania (S1-S4)
 • Zachowania i metody kierowania ludźmi w poszczególnych stylach
 • Analiza własnego zespołu podwładnych.
Praca zespołowa i zarządzanie grupą pracowników
 • Relacje w zespole pracowników i ich znaczenie dla efektywności pracy
 • Podstawowe procesy grupowe
 • Metody podnoszenia wydajności zespołów produkcyjnych i technicznych
 • Zapobieganie konfliktom i napięciom w grupie
 • Awans w zespole – jak zbudować akceptację zespołu?
Dzień 2 Skuteczna motywacja pracowników i zespołów produkcyjnych
 • Kij i marchewka – motywowanie a dyscyplinowanie pracowników
 • Realne motywatory pracowników przemysłowych (kryteria satysfakcji)
 • Narzędzia motywacyjne oraz techniki angażowania pracowników produkcyjnych
 • Dobór odpowiedniego motywatora do pracownika (z krótkim i długim stażem pracy, tymczasowego i in.)
 • Przyczyny demotywacji pracowników i sposoby jej zapobiegania
Jak zapewnić odpowiedni przepływ informacji – efektywna komunikacja w zespole
 • Przekaz instrukcji i skuteczne wydawanie poleceń podwładnym
 • Jak efektywnie przeprowadzić krótkie zebranie produkcyjne – sposoby przekazywania ważnych informacji w ograniczonym czasie
 • Sposoby uzyskiwania informacji od podwładnych
 • Przekazywanie pracownikom trudnych informacji, komunikacja podczas wypadków, awarii
 • Wykorzystanie informacji zwrotnych dla pracowników
Jak skutecznie radzić sobie z problemami w zespole produkcyjnym? Studia przypadku
 • Nieprzestrzeganie przepisów i zasad ustalonych w zakładzie
 • Spadki wydajności, zaangażowania i słomiany zapał do pracy
 • Opór pracowników wobec zmian
 • Spóźnienia i niestaranność pracy
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: Monika Gadzała
tel. +48 61 646 99 00/534 790 007
e-mail: monika.gadzala@4content.pl
Marek Kozłowicz
tel. +48 61 646 99 44/536 417 010
e-mail: marek.kozlowicz@4content.pl