25 lat działalności Polskiej Izby Opakowań

25 lat działalności Polskiej…

Tegoroczna edycja targów Taropak była ściśle związana z jubileuszem 25-lecia Polskiej Izby Opakowań. Była ona w pewnym stopniu "dedykowana Izbie", jako wieloletniemu partnerowi i patronowi targów Taropak. 

W trakcie targów Izba zorganizowała szereg wydarzeń promocyjno-edukacyjnych, w dużej części poświęconych 25-leciu działalności. Na program tych wydarzeń złożyły się m.in.: wystawa "25 lat Polskiej Izby Opakowań"; konferencja "Ważniejsze daty i wydarzenia w historii Izby", ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji firm zrzeszonych w Izbie oraz Salonu Promocji, wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz certyfikatów członkostwa oraz promocja monografii "Polska Izba Opakowań. Historia. Działalność. Ludzie. 1994-2019”.

Dzień 20 października 1994 roku to "narodziny" Krajowej Izby Opakowań, przekształconej w 2006 roku w Polską Izbę Opakowań. Aktualnie Polska Izba Opakowań liczy 87 członków. W większości są to firmy produkujące opakowania, materiały opakowaniowe oraz maszyny i urządzenia do pakowania i produkcji opakowań.

Proces transformacji polskiej gospodarki polegającej na przejściu od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, zawierał się w haśle "bierz sprawy w swoje ręce". Hasło to było kierowane do ludzi przedsiębiorczych, często pozbawionych pracy, a dysponujących choćby minimalnymi środkami dla uruchomienia działalności gospodarczej. Po kilkudziesięciu latach gospodarki znamiennej niedoborami prawie w każdej dziedzinie gospodarki i na rynku, istniało ogromne zapotrzebowanie na każdy rynkowy wyrób.

Zapotrzebowanie to można było zaspokoić poprzez małe firmy, które w prymitywnych warunkach, często garażowych, produkowały w miarę szybko poszukiwane wyroby.

Niezwykle ubogi rynek opakowań, w sytuacji dynamicznego rozwoju produkcji żywności, dodatkowo zachęcał do inwestowania w produkcję opakowań.

Powstawały małe firmy produkujące opakowania z papieru, tektury, tekstyliów, folii i innych dostępnych materiałów. Ich właściciele nie zawsze potrafili radzić sobie z ciągle zmieniającymi się przepisami podatkowymi, celnymi i innymi. Oczekiwali podpowiedzi w jaki segment opakowań warto inwestować itp. Wobec panującej "wolnej amerykanki" na rynku, potrzebowali wsparcia w walce z nieuczciwą konkurencją. Również rozwijająca się z każdym rokiem gospodarka, sama w sobie generowała nowe, niespotykane dotąd problemy. 

To tylko niektóre czynniki, przemawiające za utworzeniem branżowej organizacji wspomagającej rodzącą się przedsiębiorczość w branży opakowań.

Z perspektywy 25 lat działalności Polskiej Izby Opakowań, trzeba powiedzieć, iż udało się w znaczącej części spełnić oczekiwania i zaspokoić potrzeby członków. Choć działalność Izby służyła nie tylko członkom.

Wraz z rozwojem gospodarki i branży opakowań, zmianom uległy potrzeby i oczekiwania członków Izby, a tym samym zadania i formy działalności. Po naszej akcesji do Unii Europejskiej Izba zmieniła nazwę na Polska Izba Opakowań, co dobrze służyło i służy promocji polskiej oferty opakowaniowej na rynkach zagranicznych, a także umacnianiu prestiżu polskiego przemysłu opakowań.

jubileusz-25-lecia-pio

W okresie swojej działalności Izba zorganizowała 57 zagranicznych misji gospodarczo-promocyjnych, do kilkunastu krajów, w których wzięło udział ok. 550 przedsiębiorców. Dzięki Izbie jej członkowie mogli zaprezentować swoje oferty na 45 krajowych targach i wystawach opakowań. Z możliwości tej skorzystało ponad 200 firm.

Oferty firm opakowaniowych były publikowane w wydanych przez Izbę 13 katalogach i informatorach promocyjnych. Na ich łamach zaprezentowano oferty ponad 1000 firm. Udzielono wsparcia ponad 70-ciu projektom inwestycyjnym. Zrealizowano 5 projektów badawczych z dziedziny opakowań (w tym dwa o zasięgu międzynarodowym). Zorganizowano ponad 150 różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych (konferencje, seminaria), w tym 4 kongresy, poświęconych problematyce opakowaniowej. Uczestniczyło w nich ponad 3 500 osób.

Zorganizowano Konkurs na prace dyplomowe o tematyce opakowaniowej, na który w latach 2014-2018 zgłoszono 54 prace, nagradzając 15 autorów. Nadano 19 tytułów „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” oraz „Firma Zasłużona dla Przemysłu Opakowań”. W roku 2007 ustanowiono Dzień Opakowań (15 września).

Od 23 lat wydawany jest Biuletyn Opakowaniowy. Dotychczas ukazało się 131 numerów. Od dwóch lat wydawany jest newsletter (3 razy w miesiącu). Polska Izba Opakowań jest wydawcą 11 pozycji o rynku i przemyśle opakowań. Pracownicy biura opracowali ok. 70 analiz, raportów i ekspertyz na temat rynku i przemysłu opakowań. Przekazali przedsiębiorcom ok. 420 zapytań ofertowych, zaś z ogłoszeń na portalach Izby skorzystało ok. 170 przedsiębiorców.

Przy okazji jubileuszu Izby, o krótkie podsumowanie dotychczasowej działalności Izby i własne wspomnienia, poprosiliśmy długoletniego dyrektora PIO, pana Wacława Wasiaka. Nasza rozmowa zamieniła się w arcyciekawą opowieść o początkach, działającego w realiach gospodarki wolnorynkowej, polskiego przemysłu opakowaniowego.


Czytaj więcej:
Wideo 166
Wywiad 267
Targi 1176