40 lat kodów kreskowych

Mimo tak powszechnej obecności zdarzają się pytania czy dynamiczny rozwój technologii może doprowadzić do zmian w sposobie znakowania produktów i wyprzeć znany kod kreskowy. Czy zagrożenie to jest realne pytamy dr Elżbietę Hałas, pełnomocnika Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. systemu GS1 w Polsce. - Technologia była zawsze bardzo ważna dla szybkiej identyfikacji produktów, to w końcu dzięki niej kod kreskowy stał się podstawą globalnego języka biznesu, dlatego nie widzę w niej zagrożenia. Proszę pamiętać, że kod kreskowy to tylko jedna, wizualna część systemu. Najważniejszy jest sam numer stanowiący clou. To w nim zawarta jest jednoznaczna identyfikacja produktu. Dlatego być może kiedyś zmieni się powszechny format, drukowane kreski zaczną być zastępowane tagami radiowymi lub jeszcze innym wynalazkiem, ale idea identyfikacji raczej pozostanie taka sama.

Dalej dr Elzbieta Hałas dodaje: - System GS1 obecny jest dzisiaj nie tylko w handlu i dystrybucji , ale w wielu innych gałęziach gospodarki, m.in. w logistyce i transporcie czy ochronie zdrowia. Warto także uświadomić sobie jak ogromna liczba przedsiębiorstw przystosowała swoje procesy biznesowe i narzędzia IT do identyfikacji produktów poprzez numer kodu kreskowego (dawniej numer EAN teraz GTIN ang: Global Trade Item Number). Zmiana tego systemu, choćby ze względu na gigantyczne koszty, nie wydaje się możliwa w przewidywalnej przyszłości. W moim odczuciu natomiast warto zwrócić uwagę jeszcze na inny fakt. Dzisiejsza technologia powoduje, że kod kreskowy zyskuje zupełnie nowego odbiorcę - konsumenta. Jeszcze 5 lat temu kod nic dla nas, końcowych użytkowników, nie znaczył. Dzisiaj, gdy co trzeci obywatel posiada smartfon, a więc osobisty skaner, kod staje się także dla nich źródłem danych o produktach. Aplikacji mobilnych, które pozwalają skanować kody jest wiele. Polska organizacja GS1 także przygotowała rozwiązanie (Mobit GS1), dzięki któremu konsumenci mogą sprawdzić np. jak produkt jest oceniany przez społeczność i gdzie go można kupić. W ten sposób uzyskamy również informację o promocjach oraz czy produkt znajduje się na listach produktów niebezpiecznych lub - w przypadku leków - jakie ma zamienniki. Można więc powiedzieć, że w chwili obecnej technologia, po raz kolejny, robi przysługę sprawdzonemu, dobremu kodowi kreskowemu.

GS1
GS1 jest neutralną organizacją non-profit, która zarządzana jest przez jej członków. Rozwija i zarządza najbardziej znany na świecie system standardów łańcucha dostaw – wykorzystywany przez ponad milion firm w różnych sektorach i w blisko 150 krajach. GS1 jest najbardziej znane przez kod kreskowy, który przedsiębiorstwa umieszczają na produktach i który skanowany jest w punkcie kasowym (POS). Standardy GS1 to więcej niż tylko kody kreskowe. Stanowią one ramy dla przedsiębiorstw do identyfikacji, gromadzenia i udostępniania informacji, które zapewniają przejrzystość łańcucha dostaw. To gwarantuje poprawę efektywności, bezpieczeństwo i równowagę we współpracy z dostawcami, klientami i konsumentami.
www.gs1.org.

Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska
Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Pełni rolę organizacji krajowej GS1 skupiającej w Polsce ponad 19 tysięcy przedsiębiorstw. Wdraża do praktyki gospodarczej globalne standardy GS1, obejmujące kody kreskowe, elektroniczną komunikację, globalną synchronizację danych i elektroniczny kod produktu. Instytut jest wykonawcą projektów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej będąc koordynatorem i partnerem projektów z zakresu ICT i logistyki.

Czytaj więcej: Etykiety 96 Opakowania 1103