A. Schulman otworzy nową fabrykę w Turcji

A. Schulman otworzy nową fabrykę w Turcji
Spółka A. Schulman poinformowała wczoraj o planach otwarcia nowej fabryki koncentratów barwiących w Turcji. Zakłady o mocach ok. 18 tys. ton rocznie produkować będą dodatki do zastosowań w opakowaniach do żywności i opakowaniach przemysłowych na potrzeby rynku tureckiego oraz szybko rozwijających się rynków krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Spółka planuje wykorzystać istniejące instalacje przemysłowe w rejonie Stambułu, które kosztem 5-7 mln euro przekształci w światowej klasy fabrykę. Otwarcie zakładów planowane jest na koniec roku podatkowego 2016.

- Poprzez uruchomienie nowej fabryki w Turcji jednocześnie realizujemy kilka naszych strategicznych celów - powiedział Heinrich Lingnau z firmy A. Schulman. - Po pierwsze, dzięki tej inwestycji uzyskamy dobrą pozycję do pełniejszego udziału w przyspieszającym wzroście gospodarczym Turcji i innych krajów regionu. Zyskujemy w ten sposób strategiczną platformę, dzięki której możemy zwiększyć nasz udział w tych rynkach. Ponadto będziemy mogli szybciej obsługiwać klientów w Turcji, do tej pory zaopatrywanych z fabryk w Europie Północnej; jednocześnie bardziej efektywnie będziemy mogli wykorzystać zwolnione moce produkcyjne.

Frank Roederer z kolei podkreśla, że obecność firmy w Turcji jest niezwykle ważna ze względu na fakt, iż kraj ten pełni rolę handlowej bramy między Wschodem i Zachodem.

- Jesteśmy przekonani, że wysoko wykwalifikowani pracownicy w regionie Stambułu oraz kulturowa żywotność mieszkańców Turcji pozwolą nam na uzyskanie mocnej przewagi konkurencyjnej w dłuższej perspektywie czasowej - powiedział Roederer.

Założona w 1928 roku firma A. Schulman z siedzibą główną w Ohio (USA) zatrudnia obecnie 3,9 tys. osób oraz posiada 42 zakłady produkcyjne na całym świecie, w tym także w Polsce. W poprzednim roku podatkowym (zakończonym w sierpniu 2014 roku) przychody netto koncernu wyniosły 2,5 mld dol.