AkzoNobel nagrodzony Białym Listkiem CSR "Polityki"

AkzoNobel nagrodzony Białym…

AkzoNobel znalazł się w prestiżowym gronie firm nagrodzonych Listkiem CSR "Polityki". Przedsiębiorstwo otrzymało Biały Listek w uznaniu za zaangażowanie społeczne oraz wprowadzenie rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, rekomendowanymi w ISO 26000. 

- Zrównoważony rozwój jest jedną z podstaw działania koncernu AkzoNobel. Widać to zarówno we wprowadzanych produktach i technologiach, w łańcuchu dostaw, w sposobie prowadzenia działalności i podejściu do innowacji. Jest to też jeden z najważniejszych obszarów w relacjach z lokalnymi społecznościami, w których funkcjonujemy jako firma. Wierzymy, że skupiając się na rzeczach, na które mamy realny wpływ - co zakłada nasza strategia - tu, lokalnie, malujemy lepszy świat dla przyszłych pokoleń. Otrzymany Listek CSR utwierdza nas w tym przekonaniu i motywuje do dalszych działań - mówi Katarzyna Kowalczyk, Communications Manager AkzoNobel. 

Biały Listek CSR "Polityki" przyznawany jest przedsiębiorstwom i organizacjom, które wdrażają najistotniejsze elementy ISO 26000, takie jak dobre praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, są zaangażowane społecznie i rozwijają społeczności lokalne. Muszą także stale doskonalić się w tych obszarach.

- Wykorzystujemy naszą pasję do malowania, aby pozytywnie wpływać na życie lokalnych społeczności. Warsztaty i szkolenia dla podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, renowacja wskazanych przez organizację placówek, odświeżone wnętrza szpitali, wybudowane zewnętrzne siłownie i place zabaw czy wyremontowane świetlice to tylko ułamek projektów, jakie udało nam się zrealizować w Polsce - dodaje Katarzyna Kowalczyk. 

W IX edycji Listków CSR "Polityki" wzięło udział 96 przedsiębiorstw działających w Polsce. Tygodnik we współpracy z firmą doradczą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagrodził 68 z nich.