Analiza MCP: Polski rynek opakowań

Analiza MCP: Polski rynek opakowań
Prezentujemy ocenę polskiego rynku opakowań sporządzoną przez specjalistów z Management Consulting Partners GmbH. Autorami są Marek Kordylewski, Johannes Sailer oraz Florian Scharl.

Polski przemysł opakowań potroił swoją wielkość w przeciągu ostatnich 20 lat, stając się istotnym graczem na rynku europejskim. Ale czy ten rozwój rynku przekłada się na jego dochodowość? Jakie są czynniki sukcesu, bieżące problemy i oczekiwania, a także różnice w odniesieniu do zachodnioeuropejskich standardów? Jakie kroki podjęły firmy odnoszące sukcesy w celu osiągnięcia dochodowego rozwoju? Jakie są największe przeszkody?

MCP przygotowuje opracowanie mające na celu znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania. Wyniki tego badania zostaną przedstawione jesienią podczas Kongresu Przemysłu Opakowań, który odbędzie się w trakcie Targów Taropak w Poznaniu.

Polski rynek opakowań wyceniany jest na 6 mld euro, co stanowi 2 proc. polskiego PKB. To daje Polsce 5 proc. udział w rynku europejskim i 1,4 proc. w rynku światowym. Wartości te zostały osiągnięte dzięki nadzwyczajnemu wzrostowi w ostatnich latach. Po latach spadku konsumpcji w latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rynek opakowań odnotował wzrost rzędu 300 proc. w pierwszej dekadzie obecnego stulecia.

W ostatnich latach wzrost rynku wahał się w granicach 6-15 proc. rocznie. Taki wzrost można przypisać dużym inwestycjom zagranicznym w technologie produkcyjne, które pozwoliły na produkowanie nowych form opakowań, np. puszek aluminiowych, butelek PET, jak również temu, że opakowania zaczęto wykorzystywać jako narzędzie marketingowe, co również było nowością na polskim rynku. Inną przyczyną tak szybkiego wzrostu był rosnący popyt na nowe formy opakowań wynikający z inwestycji w produkcję FMCG oraz w budowę sieci detalicznych hiper- i supermarketów. Te kierunki rozwoju są nadal aktualne.

Dwa najważniejsze segmenty rynku opakowań: tworzywa sztuczne oraz papier i tektura są również najdynamiczniej rozwijającymi się segmentami. Obydwa są bardzo konkurencyjne oraz rozdrobnione wskutek zagranicznych inwestycji ze strony dużych międzynarodowych graczy rynkowych. Przewidywany jest dalszy szybki wzrost obu segmentów.

Opakowania szklane są zastępowane lżejszymi opakowaniami z papieru, tektury oraz tworzyw sztucznych. Opakowania szklane są wykorzystywane głównie w pakowaniu alkoholu (wyroby spirytusowe wysokoprocentowe, wina i piwo), soków z segmentu premium, jedzenia dla dzieci, przetworów owocowych i warzywnych oraz innych produktów spożywczych. Trudno ocenić w jakim kierunku będzie się rozwijał ten segment rynku opakowań. Z jednej strony udział opakowań szklanych zmniejszył się, jednakże sama wielkość sprzedaży nie zmieniła się, przechodząc nieco sinusoidalną tendencję. Można więc uznać, że zmniejszający się udział w rynku prowadzi do dalszego zmniejszenia produkcji i sprzedaży opakowań szklanych.

Z drugiej strony, istnieją oczekiwania odrodzenia rynku opakowań szklanych, gdyż wiele produktów wyższej jakości jest coraz częściej pakowanych w szkło, podczas gdy rosnące ceny aluminium powodują coraz mniejszą opłacalność puszek aluminiowych. Dodatkowo, po zachłyśnięciu się nowymi, wcześniej niespotykanymi produktami (kolorowe opakowania, napoje w kartonikach i puszkach, itp.) zaraz po upadku gospodarki centralnie sterowanej, polscy konsumenci powracają do bardziej konserwatywnego podejścia.

Poniżej wykres prezentujący procentowe udział różnych materiałów w produkcji opakowań.