Analiza MCP: Polski rynek opakowań

Opakowania metalowe są głównie wykorzystywane dla takich produktów jak napoje i piwo, konserwy spożywcze (mięsne, rybne, itp.), eleganckie produkty spożywcze (wysokiej jakości herbata lub słodycze, itp.) oraz aerozole.

Głównymi segmentami są puszki z arkuszy aluminiowych, puszki do konserw oraz opakowania z folii aluminiowej. Przewiduje się, że pomimo spadającego udziału tego segmentu w rynku, zużycie opakowań z metalu powinno nadal rosnąć, ponieważ zapotrzebowanie na puszki do konserw i napojów oraz aerozoli jest wciąż znaczące, pomimo konkurencji ze strony opakowań z tworzyw sztucznych czy szkła, np. butelki na piwo.

Rynek opakowań z drewna jest bardzo rozdrobniony i w zasadzie sprowadza się do producentów palet. Wiele firm korzystających z opakowań drewnianych produkuje je we własnym zakresie. Trudno jest oceniać rozwój tego segmentu, gdyż spora liczba palet jest reeksportowana lub eksportowana po regeneracji.


Ogólne oczekiwania dotyczące polskiego rynku opakowań są bardzo optymistyczne. Biorąc pod uwagę konsumpcję opakowań per capita w wysokości 157 euro, potencjał rozwojowy wynosi ponad 100 proc. aby osiągnąć poziom zachodnioeuropejski szacowany na 320 euro.
Jak zaobserwowano, na każdy 1 proc. wzrostu PKB, rynek opakowań wzrasta o 2 proc. Daje to polskiemu rynkowi opakowań szansę na dalszy rozwój biorąc pod uwagę fakt, że Polska walczy z kryzysem gospodarczym nie poddając się recesji, co miało miejsce w przypadku innych europejskich rynków.

Aktualnie prowadzone badanie rynkowe ma na celu odpowiedź na istotne pytania dotyczące rynku opakowań w Polsce. Niektóre kwestie to: jakie są oczekiwane tendencje na rynku, jakie są spodziewane przeszkody, które segmenty będą się rozwijać, a które przestaną być istotne, jakie nisze są skazane na sukces?

Ważnym jest ocenienie jakie działania podjęte przez podmioty, które odniosły sukces na rynku, pozwoliły na dochodowy rozwój, jakie czynniki są najważniejsze do osiągnięcia sukcesu, a które powodują największe zagrożenia. Jesienią MCP GmbH zaprezentuje wyniki opracowania podczas Kongresu Przemysłu Opakowań na Targach Taropak 2012 w Poznaniu.

Autorzy: Marek Kordylewski, Johannes Sailer, Florian Scharl

Management Consulting Partners GmbH jest międzynarodową firmą konsultingową z siedzibą w Wiedniu. MCP specjalizuje się w rynku opakowań, opierając się na wieloletnim doświadczeniu pochodzącym ze współpracy z europejskimi potentatami w branży. Aktualnie MCP wchodzi na polski rynek. Przygotowuje opracowanie na temat polskiego sektora opakowań. Jego pierwszą część stanowi przegląd sytuacji na rynku w oparciu o istniejące dostępne dane. Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania wśród zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw z branży opakowań działających w Polsce.