Analiza światowego rynku opakowań

Analiza światowego rynku opakowań…
Na 470 mld dolarów szacowany jest światowy rynek opakowań. Kontynentalnie najwięcej wart jest rynek europejski, który nieznacznie wyprzedza Amerykę Północną i Azję. Udział Polski to ok. 1 proc. Jeśli chodzi o materiały wykorzystywane do produkcji opakowań, to największym wzięciem cieszy się papier oraz tworzywa sztuczne. Najwięcej opakowań dostarczanych jest do sektora żywności oraz branży związanej z napojami.

Rynek opakowań od kilku lat przeżywa pozytywną koniunkturę. W tej chwili jego wartość sięga ok. 470 mld dolarów i stale rośnie. Tempo wzrostu dobrze pokazują statystyki. W ciągu ledwie czterech lat wzrósł on aż o 62 mld dolarów. Jeśli obecne tempo rozwoju utrzyma się, to wszelkie prognozy zakładają, że bariera 500 mld dolarów pęknie już w 2009 r. Natomiast kolejne sześć lat przyniesie wzrost o następne 100 mld dolarów. Tym samym w 2015 r. doszłoby do sytuacji, w której przemysł opakowaniowy wygenerowałby 600 miliardów dolarów.

W jaki sposób te wyniki przekładają się na rezultaty poszczególnych kontynentów? Kwitnie rynek azjatycki notujący największe tempo wzrostu sięgające blisko 1,5 proc. w skali roku. A są przewidywania jeszcze bardziej dla niego optymistyczne i mówiące o dwukrotnie wyższym wzroście. Możliwe, że w 2011 r. wartość tego rynku sięgnie 174 miliardy dolarów. Dla porównania Europa osiąga roczny wzrost 1,2 proc., a Ameryka Północna oscyluje wokół 1 proc., choć same Stany Zjednoczone rozwijają się w tempie 3 proc. Od dekady nie zmienia się za to wartość rynku w Ameryce Południowej.

Mając na uwadze wymierne liczby, to wciąż najwięcej wart pozostaje Stary Kontynent, którego wartość sięga 130 mld dolarów. Ameryka Północna może się pochwalić rezultatem 121 mld dolarów, a Azja 117 mld dolarów.