Analiza światowego rynku opakowań


Jeśli chodzi o charakterystykę rynku europejskiego, to największe zyski przynosi Wielka Brytania i Niemcy. Łącznie ich wartość sięga prawie 40 proc. Niewiele słabsza jest Francja. Dla porównania Polska (rynek wart ok. 4 mld dolarów), ma udział grubo poniżej 5 proc. W świecie nasz przemysł opakowaniowy ma udział w wysokości ledwie 1 proc.

Najczęściej wykorzystywanym w Europie materiałem, z którego powstają opakowania jest oczywiście papier (ponad 40 proc.) i tworzywa sztuczne (ponad 30 proc.). Jeśli chodzi natomiast o nasz kraj, to także dominuje papier i tektura (49 proc.). Po tworzywa sztuczne sięgamy na takim samym poziomie jak cała Europa. Częściej natomiast stosowane jest u nas szkło. W Polsce to 11 proc., a w Europie 8 proc.

Najwięcej opakowań w Europie zużywanych jest w branży związanej z żywnością i napojami (ok.60 proc.) i farmaceutyczno - kosmetyczną (25 proc.).

Pod względem rozbicia sektora na poszczególne branże ciekawie wygląda rynek azjatycki opanowany przez Japonię (48 proc. działu), Chiny (32 proc.) oraz Indie (12 proc.).

Największą ilość opakowań (85 proc.) idzie tam na żywność i napoje. Chemia gospodarcza, przynosząca wielkie zyski w Europie i USA, obejmuje w tych krajach tylko 10 proc. To nie jedyna charakterystyczna dla tego rejonu odmienność. Azja w przeciwieństwie do Europy najchętniej stosuje do produkcji opakowań tworzywa sztuczne (40 proc.), a nie papier (34 proc.).

Od lat największym graczem na światowym rynku opakowań są oczywiście Stany Zjednoczone. Wartość tamtejszego rynku to ponad 110 mld dolarów. Największy udział w opakowaniach posiada branża żywności i napojów ((67 proc.). Błyskawicznie rośnie też popyt na opakowania do środków farmaceutycznych. Przewiduje się, że za siedem lat osiągnie on wartość 31 mld dolarów. W tej chwili bowiem rozwija się w 5 proc. tempie rocznym.

Największymi eksporterami na rynku opakowań są Niemcy, Włochy, Szwecja oraz Japonia.