Artec pokazał największą linię regranulacji

Artec pokazał największą linię… W dn. 10-11 lutego austriacka firma Artec zorganizowała pokaz swojej największej linii regranulacji o średnicy ślimaka wynoszącej 205 mm i wydajności ponad 2000 kg/h.

Artec skonstruował swoją największą linię regranulacji nowego, modułowego typu wykorzystując ślimak o średnicy 205 mm i L/D 43:1. Całkowita moc linii wynosi 1,4 MW (silniki po ok. 500 kW). Średnica kompaktora wynosi 2 m. Linia zawiera trzy strefy odgazowania z suchymi pompami próżniowymi, największy dotychczas wykonany filtr z samooczyszczaniem (2 x 1200 cm2), dwa walce odciągowe do folii zasilanej z rolek nad kompaktorem oraz silos z wagą ważącą.

Oczekiwana wydajność linii dla BOPP wynosi 1900 kg/h, zaś dla LDPE - 2300-2500 kg/h. Podczas pokazu demonstrowane będzie zasilanie zadrukowanych folii PP poprzez walce odciągowe i płatki folii na taśmociąg.

W czasie pokazów można też było zobaczyć zmontowaną nową linię 105-DV o wydajności 600-700 kg/h oraz demonstracyjną 1,5-roczną linię nową modułową 85-DV o wydajności 400-450 kg/h.

Artec


Czytaj więcej: