Asfalt z dodatkiem gumy na polskich drogach

Asfalt z dodatkiem gumy na… Grupa Lotos jako pierwsza w Polsce wyprodukowała asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy pochodzącej ze zużytych opon samochodowych. Wdrożona technologia charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami: wydłuża żywotność nawierzchni i może stać się zamiennikiem dla asfaltów modyfikowanych tworzywami polimerowymi. Do wyprodukowania nawierzchni asfaltowej modyfikowanej gumą o długości 1 km, szerokości 6 m i grubości 4 cm potrzeba niemal 400 opon samochodowych.

Rozwiązanie wdrożone przez Lotos wpisuje się w krajowy plan gospodarowania odpadami, który przewiduje, że większość zużytych opon trafi do odzysku - w praktyce oznacza to spalanie ich w cementowniach. Tymczasem wykorzystanie mieszanki polimerów, dodatków i wypełniaczy wchodzących w skład opon nadają się do budowy trwałych nawierzchni asfaltowych.

- Grupie Lotos udało się stworzyć lepiszcze niemal idealne - stwierdził dr Jan Król z Politechniki Warszawskiej. - Lepiszcze, które jest odporne na starzenie, ma rozszerzony zakres lepko-sprężysty, podwyższoną konsystencję (lepkość) w wysokiej temperaturze użytkowej oraz wysoką elastyczność w temperaturze niskiej. Dzięki temu w niskiej temperaturze nie pęka, a w wysokiej jest elastyczne.

Po raz pierwszy na większą skalę modyfikowanego asfaltu wyprodukowanego przez Lotos użyto pod koniec listopada 2012 roku podczas remontu odcinka drogi krajowej nr 92 koło Kłodawy. Wcześniej prowadzono badania na odcinku testowym w Sycowie koło Wrocławia wykonanym w lipcu 2012. Odcinek ten znajdował się na obciążonej ciężkim ruchem drodze dojazdowej do wytwórni mas bitumicznych

- Do tej pory produkcja lepiszczy gumowo-asfaltowych przy wytwórni wymagała skomplikowanych urządzeń, co ograniczało zastosowanie tej technologii - powiedział dr Król. - Główną zaletą lepiszcza opracowanego przez Grupę Lotos, jest możliwość transportu asfaltu na dalekie odległości. W przypadku asfaltów modyfikowanych gumą istnieje zagrożenie, że granulat asfaltowy będzie się segregował. Grupa LOTOS opracowała technologię, w której ten problem został wyeliminowany.

- Asfalty modyfikowane gumą są popularne w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej - mówi Agnieszka Kędzierska ze spółki Lotos Asfalt. – Dlatego kilka lat temu rozpoczęliśmy badania mające na celu opracowanie lepiszcza asfaltowego z dodatkiem gumy, produkowanego w rafinerii. Chcieliśmy stworzyć odpowiednik stosowanego dziś asfaltu modyfikowanego polimerami, klasyfikowanego wg normy EN 14023. Nowy produkt nie stwarza trudności w transporcie i magazynowaniu, a w zastosowaniach drogowych ma parametry użytkowe nie gorsze niż asfalt modyfikowany polimerami.

Badania przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej wskazują, że lepiszcze modyfikowane gumą zachowuje się bardzo podobnie do lepiszczy modyfikowanych polimerami i może być stosowane do warstw ścieralnych nawierzchni dróg w Polsce. Badania wykazały ponadto, że asfalt modyfikowany gumą wykazuje bardzo wysoką odporność na starzenie, co Powinno to wydłużyć okres użytkowania nawierzchni drogowych.

- Nie obawiamy się niespodzianek związanych z jakością mieszanki asfaltowej - mówi Adam Chromiec z firmy Skanska. - Chcemy korzystać z asfaltu modyfikowanego gumą przy realizacji naszych projektów. Nie tylko dzięki jakości tego produktu, ale również jego wpływu na parametry użytkowe mieszanki mineralno-asfaltowej. Jest on bardzo dobrym rozwiązaniem alternatywnym dla obecnie używanych asfaltów modyfikowanych SBS.

Innowacyjność produktu została zauważona podczas IX Targów Autostrada-Polska w Kielcach w kategorii technologie. Asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy otrzymał nagrodę jako jedyny produkt asfaltowy.

Czytaj więcej: