Atrakcyjne studia podyplomowe na UTP

Atrakcyjne studia podyplomowe…
Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprasza na nowo utworzone, dofinansowane studia podyplomowe - Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie oraz Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na WIM UTP w Bydgoszczy realizowany jest obecnie projekt pn. "Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe i doradztwo dla firm". W ramach tego projektu możliwe jest skierowanie swojego pracownika na studia podyplomowe o specjalnościach: Eko-Przetwórstwo Tworzyw Termoplastycznych lub Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie. W ramach uczestnictwa w projekcie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają również specjalistyczne doradztwo, umożliwiające wdrożenie rozwiązań proekologicznych i ekoefektywnych energetycznie dedykowanych firmie i zgodnych z jej potrzebami.

wtryskarka


Jest to wspólny projekt pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej w Bydgoszczy. W realizację projektu zaangażowanych będzie około 20 pracowników Wydziału, wspomaganych przez wybitnych dydaktyków z innych jednostek UTP oraz innych uczelni. Istotnym elementem procesu dydaktycznego studiów podyplomowych, zwiększającym współpracę między sektorem nauki i biznesu, jest zaangażowanie wykładowców praktyków. Realizacja projektu dofinansowywana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co w praktyce oznacza, że mikro i małe firmy ponoszą koszt jedynie 20 proc., a firmy średnie 30 proc.

UTP


Celem głównym projektu jest przygotowanie 80 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) do wdrożenia rozwiązań proekologicznych i ekoefektywnych energetycznie. Mają one umożliwić zmniejszenie energochłonności procesów przetwórstwa tworzyw lub wdrożenia zastosowań instalacji OŹE na swoje potrzeby oraz przyczynić się do obniżenia kosztów działalności poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w rozważanym obszarze. Do 30 czerwca 2015 roku przeszkolonych zostanie w tym zakresie poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych i doradztwo 80 pracowników, w tym 12 kobiet i 16 osób powyżej 50 roku życia.

UTP