Azoty Tarnów przejęły niemieckiego producenta poliamidu

Azoty Tarnów przejęły niemieckiego…
Zakłady Azotowe w Tarnowie zostały właścicielem 100 proc. udziałów niemieckiego producenta poliamidu 6 firmy Unylon Polymers.

Obradujące 12 lutego 2010 roku w Berlinie Walne Zgromadzenie Wspólników niemieckiej spółki zatwierdziło wprowadzenie do jej zarządu przedstawiciela nowego właściciela oraz powołało nową Radę Nadzorczą. Nabycie jednego z wiodących, niezintegrowanych producentów poliamidów stanowi realizację jednego z głównych celów emisyjnych Azotów Tarnów.

Obecne zdolności produkcyjne niemieckiej spółki wynoszą ok. 47 tys. ton rocznie. Azoty Tarnów chcą rozbudować moce wytwórcze do poziomu 58 tys. ton w skali roku. Ma to kosztować 4,76 mln euro.

Obecna wytwórnia zlokalizowana w Guben, przy granicy polsko - niemieckiej, składa się z pięciu linii.

Cena zakupu to: 1 mln euro tytułem nabycia całości akcji, 3 mln euro tytułem dokapitalizowania Unylonu oraz 6 mln euro na spłatę kredytów niemieckiego przedsiębiorstwa.