Bardziej zielone opakowania Lego

Bardziej zielone opakowania… Producent zabawek, koncern Lego, wdraża proekologiczną politykę zaopatrzeniową dotyczącą opakowań swoich produktów.

Zgodnie z nowymi wytycznymi zarówno opakowania, jak i dołączone do zabawek instrukcje, będą produkowane z materiałów z odzysku lub posiadających certyfikat FSC. Jest to świadectwo potwierdzające prowadzenie właściwej gospodarki leśnej. Lego zamierza także unikać dostawców przyczyniających się do zmniejszania zasobów leśnych na świecie.

Choć już w zeszłym roku ponad trzy czwarte opakowań zawierających produkty Lego zostało wytworzonych z materiałów z odzysku, to jednak zdaniem szefostwa koncernu pozostała jedna czwarta to i tak zbyt dużo i dążyć trzeba do ograniczenia w zużywaniu włókna drzewnego, z którego powstaje najwięcej nieekologicznych opakowań Lego.

Nowa polityka zaopatrzeniowa Lego spotkała się z gorącym aplauzem ze strony Greenpeace. Unikanie dostawców przyczyniających się do niszczenia zasobów leśnych umożliwi wykluczenie z łańcucha dostaw m.in. koncernu Asia Pulp and Paper, który zdaniem wielu „zielonych” organizacji zupełnie nie przejmuje się kwestiami środowiskowymi.

Czytaj więcej:
Ekologia 428

Reportaże

Forum