Barwniki w formowaniu rotacyjnym

Barwniki w formowaniu rotacyjnym Branża formowania rotacyjnego coraz odważniej zaczyna korzystać z barwników. To z kolei sprawia, że oferenci koncentratów wprowadzają na rynek rozwiązania przeznaczone właśnie dla tej gałęzi przetwórczej.

Tak robi m.in. niemiecka firma Deifel, która wypuściła niedawno nową serię produktów umożliwiających preparowanie pigmentowe. Barwienie prowadzone podczas formowania rotacyjnego różni się od tego, któremu podlegają produkty wytwarzane w innych technikach przetwórczych. Stąd również konieczność stosowania innej gamy barwników.

Przy produkcji tradycyjnych masterbaczy pigmenty ulegają rozkładowi w wytłaczarce i podziałowi homogenicznemu tworzywa przez elementy mieszająco-ugniatające ślimaka oraz na skutek występującej przy tym procesie siły tnącej. Natomiast przy produkcji czystej mieszanki pigmentowej dla procesu formowania rotacyjnego sięga się po inne procesy, zwraca się uwagę na właściwy dobór pigmentów, rezygnuje się z dopasowania dodatków uszlachetniających, które mogłyby zakłócić właściwe wykonanie produktu końcowego.

Ponieważ w procesie formowania rotacyjnego nie występują żadne siły ugniatająco - tnące, a surowce rozdzielają się w bryle rotacyjnej przez procesy podobne do aglomerowania, za sukces w zabarwianiu można uznać gruntowną, wstępną dyspersję mieszanki pigmentowej. Przy produkcji zabarwionej bryły rotacyjnej szczególnie problemy sprawiają wadliwie rozproszone i niewłaściwie powiązane pigmenty. Źle zabarwione detale w procesie formowania rotacyjnego rozpoznać można po widocznym skupieniu cząstek napełniacza w bryle rotacyjnej, odchyleniu w kolorach, powstawaniu porów, jam skurczowych.

Kolejnymi zaletami przy zastosowaniu mieszanek pigmentowych dla formowania rotacyjnego są korzystna gospodarka magazynowa oraz zakup niezabarwianych wstępnie surowców z tworzyw sztucznych, co jest znacznie korzystniejsze cenowo.

Czytaj więcej:
Barwniki 113