Basell Orlen: nowy kopolimer do wtrysku

Basell Orlen: nowy kopolimer do wtrysku
Płocki Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadza na rynek nowy gatunek kopolimeru randomicznego pod nazwą Moplen RP 2380. Jest on przeznaczony do zastosowań wtryskowych i przynosi bardzo dobre właściwości przetwórcze oraz użytkowe.

Nowe tworzywo z instalacji Basella wychodzi naprzeciwko kilku rynkowym wymaganiom. Przede wszystkim wypełnia trend mówiący, że atrakcyjne wzornictwo jest warunkiem wstępnym dla wielu zastosowań konsumenckich.

Począwszy od artykułów użytkowych gospodarstwa domowego poprzez pojemniki do przechowywania żywności, a na pojemnikach wielokrotnego użytku i przyborach domowych kończąc, wyroby te muszą odznaczać się atrakcyjnością i umożliwiać łatwą identyfikację zawartości oraz spełniać wymóg łatwości obsługi. W celu spełnienia tych wymagań, tworzywo do produkcji takich wyrobów powinno wykazywać optymalną przezroczystość oraz wyjątkową płynność, pozwalającą na wytwarzanie wyrobów o złożonych przekrojach.

I właśnie dla zaspokojenia tych potrzeb LyondellBasell opracował gatunek Moplen RP2380, który jest nowym wzorcem kopolimeru randomicznego o wysokich osiągach. Pakiet dodatków zastosowany w gatunku Moplen RP2380 oferuje dodatkowe zalety na etapie przetwórstwa oraz w zakresie właściwości użytkowych. Użycie środków nukleujacych jest szczególnie ważne, kiedy wymagane jest zwiększenie sztywności i poprawa ogólnych właściwości optycznych.


Korzyści oferowane przez gatunek Moplen RP2380 to bardzo dobra płynność w stanie stopionym – nawet wyższa niż wynikałoby to z poziomu MFR, optymalne właściwości optyczne oraz dobre właściwości organoleptyczne. Ponadto jest to środek nukleujący najnowszej generacji oraz wewnętrzny antystatyk.

Próby przeprowadzane przez przetwórców na tworzywie wykazały, że w porównaniu ze standardowymi gatunkami polipropylenu, Moplen RP2380 pozwala na zmniejszenie temperatury wtrysku nawet do 40 st. C - rekomendowana temperatura przetwórstwa to 190-200 st. C. Powoduje to mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia, zapewniając wyższą produktywność i możliwość skrócenia czasu całego cyklu.

Dodatkowo, pojemniki produkowane przy wykorzystaniu gatunku Moplen RP2380 wykazują mniejsze zamglenie i lepszą przezroczystość we wszystkich przeprowadzonych testach, oferując lepsze ogólne właściwości estetyczne.

Przedstawiciele Basell Orlen przyznają, że przetwórcy wykorzystujący Moplen RP2380 są zdania, że wyroby finalne oparte o ten gatunek wykazują dobre właściwości sensoryczne niezbędne do pakowania żywności.

Potencjalne zastosowania konsumenckie tworzywa obejmują transparentne pojemniki do żywności, transparentne opakowanie wielokrotnego użytku, artykuły użytkowe gospodarstwa domowego, a także co ciekawe okulary ochronne.

Basell Orlen: nowy gatunek tworzywa do wtrysku

Forum

Bscr_eu

PC ABS i HIPS 2018-04-22

50cent

Czyszczenie układu chłodzącego form wtryskowych. 2018-04-21

Piotrzawadzinski

Głowica do Wytłaczarki vs. średnica ślimaka 2018-04-15

Yellow

Czas przebywania materiału w agregacie 2018-04-13

Frohe_

Tampodruk wymagania? 2018-04-13

Reportaże