Bezpieczeństwo produkcji i profilaktyka wobec wtryskarek

Bezpieczeństwo produkcji i profilaktyka wobec wtryskarek
W wyniku coraz większej presji na minimalizację kosztów w przemyśle tworzyw sztucznych na znaczeniu zyskuje dyspozycyjność maszyn i urządzeń. Dlatego też tak ważna jest skuteczna profilaktyka i dbanie o posiadane wtryskarki.

Profilaktyczne utrzymywanie maszyn w dobrym stanie zapewnia dyspozycyjność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Obejmuje ono rozległy system przedsięwzięć produkcyjnych dla całego cyklu trwałości maszyn i urządzeń. Równolegle, w oparciu o normy DIN EN ISO 9001 – 2000, dotyczące oceny procesów produkcyjnych od surowca po gotowy produkt, wymaga się od przetwórcy tworzyw sztucznych dowodów zdolności jakościowo-funkcjonalnej środków produkcji (narzędzia, maszyny i wyposażenia). W wyniku integracji ochrony środowiska (ISO 14001) i bezpieczeństwa należy przy tym stosować się do ustawowych przepisów dotyczących obchodzenia się z wtryskarkami.

Ponieważ uzyskiwana ma być odpowiednia jakość, więc wtryskarki i urządzania peryferyjne muszą być w stanie niezawodnie wytwarzać produkty zgodne z rysunkami, specyfikacjami i przepisami. Maszyny muszą być zdolne do bezpiecznego zachowywania tych specyfikacji.

Stworzenie profilaktyki z odpowiednim dokumentowaniem konserwacji i napraw daje podstawy do zarządzania jakością oraz sprostania wymaganiom bezpieczeństwa i ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów produkcji.

Bezpieczeństwo produkcji i profilaktyka wobec wtryskarek

Cele zarządzania profilaktycznym utrzymywaniem maszyn w dobrym stanie są następujące: wykrywanie i usuwanie błędów przed wystąpieniem strat, utrzymywanie urządzeń produkcyjnych w zakładzie przetwórstwa wtryskowego na najwyższym potrzebnym poziomie dyspozycyjności, zdobywanie nowych urządzeń produkcyjnych na zdefiniowanym wysokim poziomie wydajności przy niskich kosztach związanych z cyklami trwałości.

Głównymi celami są odwrócenie występującego powszechnie stosunku napraw (70 – 80 proc.) do przedsięwzięć profilaktycznych oraz zwiększenie dyspozycyjności przy zachowaniu niewielkich kosztów i równoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Przetwórcy tworzyw sztucznych, którzy z sukcesem realizują zarządzanie płynami i zachowują optymalne klasy czystości w maszynach, mogą wychodzić z założenia, że wysoka czystość oleju to optymalne zabezpieczenie układu hydraulicznego.

Dalszym pozytywnym efektem jest brak zmiany ważnych cech eksploatacyjnych zespołów maszyn nawet po długich okresach trwałości. Jest to wykazywane przez małe odchyłki lub ich brak stwierdzany podczas badań zdolności maszyn.

Wysoka jakość oleju hydraulicznego w połączeniu z jego wysoką czystością tworzą najważniejszy czynnik dyspozycyjności maszyn.

Profilaktyczne utrzymywanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie zaczyna się już przy ich zamawianiu.

Każdy przetwórca tworzyw sztucznych powinien wykorzystywać przy nowej inwestycji doświadczenia z zakresu utrzymywania urządzeń w dobrym stanie. Jeśli nie będą one uwzględniane to korzystna cena zakupu może szybko pociągnąć za sobą wysokie koszty eksploatacyjne np. wtryskarki.

Podczas inspekcji oraz prac konserwacyjnych należy stosować się do licznych dokumentów, przepisów i wytycznych. Niektórymi spośród nich są: protokóły odbioru wtryskarki sporządzone przy uruchomieniu, instrukcje obsługi i konserwacji opracowane przez producenta maszyny, świadectwa sprawności dla wtryskarek

Wysokie wymagania odnośnie niezawodności, dyspozycyjności i efektywności muszą być realizowane przez przetwórcę tworzyw sztucznych w ramach określonych przez normy (ISO 9001-2000) przy pomocy ogólnej organizacji prac inspekcyjnych i konserwacyjnych, dokumentacji wyników oraz możliwości śledzenia ingerencji w najważniejsze dla jakości procesy zachodzące w maszynie.

Wymaganiom tym można sprostać zlecając producentowi maszyn przeprowadzanie inspekcji ważnych dla jakości lub tworząc własny system profilaktycznego utrzymywania maszyn w dobrym stanie.Stokrotka_333
Stokrotka_333

Wysłany: 2010-09-10 19:28:57

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety osoby związane z branżą spożywczą

http://www.ankietka.pl/ankieta/42965/bezpieczenstwo-zdrowotne-opakowan.html

Z góry dziękuję za poświęcony czas