Biopolimery Lanxess dla branży skórzanej

Biopolimery Lanxess dla branży… Koncern Lanxess opracował nową klasę środków dogarbowujących. Technologia o nazwie Levotan X-Biomer wykorzystuje biopolimery do produkcji ekologicznej skóry wysokiej jakości.

– Kilkadziesiąt lat temu stworzenie syntetycznych środków dogarbowujących oznaczało zmianę w branży skórzanej - mówi Dietrich Tegtmeyer z firmy Lanxess. - Obecnie uważamy, że nadszedł czas na kolejną generację innowacyjnych rozwiązań, które ponownie otwierają drzwi do przyszłości

Aby coraz bardziej uniezależniać się od surowców opartych na paliwach kopalnych, stopniowe zastępowanie środków chemicznych produkowanych z ropy naftowej stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla branży skórzanej na najbliższe lata. Niemiecka spółka postawiła sobie za cel stworzenie zaawansowanych środków chemicznych do obróbki skóry, do produkcji których wykorzystuje się zasoby odnawialne.

Gama produktów Levotan X-Biomer - obecnie na etapie uzyskania patentu - obejmuje środki potrzebne na wszystkich kluczowych etapach procesu dogarbowywania. Struktura chemiczna nowych produktów jest zupełnie inna niż dotychczas stosowanych środków. Wszystkie bazują na polimerach biodegradowalnych, wytwarzanych z surowców odnawialnych. W efekcie technologia Levotan X-Biomer umożliwia produkcję skóry wet-blue, która spełnia wysokie wymagania techniczne niezbędne np. w przypadku zastosowania skóry w branży motoryzacyjnej czy w obuwiu dziecięcym.

W procesie produkcji materiałów Levotan X-Biomer surowiec biopolimerowy jest poddawany częściowej hydrolizie do postaci niewielkich oligomerów, a następnie przywracany do postaci polimerów modyfikowanych o specjalnych cechach. Dzięki temu można dobrać pożądane właściwości: zdolność barwienia, naprężenie, selektywne wypełnienie, a także odporność na wysokie temperatury i odporność na działanie światła.

Jedną z kluczowych cech nowej technologii X-Biomer jest zmniejszenie ilości ścieków wytwarzanych w procesie dogarbowywania. Dzięki amfoteryczności wszystkich produktów, które zawierają ładunki zarówno dodatnie, jak i ujemne, możliwe jest uzyskanie dobrego utrwalenia i wyczerpania barwnika. W porównaniu z tradycyjnymi polimerami dogarbowującymi, zapotrzebowanie chemiczne na tlen (COD) jest nawet o 30 proc. niższe przy korzystaniu z odpowiedniego produktu z gamy Levotan X-Biomer.

Inną decydującą zaletą jest biodegradowalność nowych materiałów, które bazują na komponentach organicznych łatwo ulegających degradacji pod wpływem mikroorganizmów na etapie oczyszczania ścieków. Dzięki temu zakłady garbarskie zyskują na istotnym ograniczeniu COD w wytwarzanych ściekach. Wysoka biodegradowalność została potwierdzona przez niezależne laboratorium badawcze, które nawet dwa z trzech produktów w gamie X-Biomer uznało za łatwo biodegradowalne zgodnie z wytycznymi 301F wydanymi przez OECD. Wyniki uzyskane w przypadku trzeciego z produktów w tej gamie także okazały się dobre: 52 proc. uległo degradacji w ciągu zaledwie 28 dni.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest również stężenie soli, które wpływa zarówno na proces oczyszczania ścieków, jak i ostatecznie uzyskaną jakość skóry. Zmniejszenie ilości soli w brzeczce pozytywnie wpływa na wydajność całego procesu dogarbowywania, szczególnie w zakresie natłuszczania i barwienia. Tradycyjne syntetyczne środki dogarbowującej znacznie zwiększają zawartość soli. Stężenie soli w alternatywnym produkcie z gamy X-Biomer wynosi znacznie poniżej 1 proc. Dlatego też coraz częstsze zastępowanie tradycyjnych środków syntetycznych umożliwia zakładom garbarskim zmniejszenie ilości soli we brzeczce i w ściekach.

Lanxess oferuje produkty stosowane na wszystkich etapach procesu produkcji skóry, począwszy od przygotowania skóry do garbowania, przez obróbkę mokrą, po wykończenie. Są to m.in. środki garbujące mineralne i syntetyczne, środki konserwujące, środki pomocnicze w garbowaniu, środki natłuszczające, barwniki oraz liczne produkty do wykańczania skóry, np. poliuretanowe środki dyspersyjne i poliakrylany.

Czytaj więcej:
Polimery 208

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska