Biopoliolefiny SABIC ograniczają zużycie kopalin

Biopoliolefiny SABIC ograniczają… Naukowcy z University of Manchester potwierdzili znakomity profil ekologiczny drugiej generacji poliolefin SABIC produkowanych ze źródeł odnawialnych. W artykule poświęconym analizie cyklu życia (LCA) substancji stwierdzili, że ilość paliw kopalnych używanych do produkcji nowej generacji polietylenu i polipropylenu jest znacznie zmniejszona w porównaniu z tradycyjnymi polimerami. Naukowcy obliczyli, że w całym procesie - od surowca do tworzywa - użycie surowców odnawialnych, tj. tłuszczów i olejów odpadowych pozwala na ograniczenie zużycia tradycyjnych surowców aż o 84 proc.

- Potwierdzenie naszej analizy LCA, dokonane przez niezależny podmiot o wysokiej reputacji, potwierdza, jak doskonałe rezultaty dla środowiska przynosi użycie surowców odnawialnych do produkcji poliolefin - mówi Steven de Boer z firmy SABIC. - Ponadto chcemy z dumą ogłosić, że przy produkcji każdego kilograma naszych produktów oszczędzamy teraz do 4 kg CO2.

Wcześniejsze analizy przeprowadzane przez koncern SABIC wskazywały również, że użycie surowców odnawialnych do produkcji tworzyw sztucznych nie stanowi w tym przypadku konkurencji dla produkcji żywności. W ten sposób produkty końcowe można uznać za spełniające standardy zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej:

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska