Boom w biotworzywach

Boom w biotworzywach
„W bieżącym roku w Europie mamy do czynienia z prawdziwym rozkwitem przemysłu biotworzyw” – takie wnioski na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań sformułowali członkowie Stowarzyszenia Biotworzyw Europejskich. Celem badania było zebranie informacji o aktualnym stanie rozwoju przemysłu biopolimerów w Europie. Pytania dotyczyły zagadnień produkcji, nowych produktów, przetwórców, rozwoju sprzedaży i nowości rynkowych w 2006 roku, a także oczekiwań na rok 2007.

Producenci, zwłaszcza bioopakowań, oczekują w bieżącym roku wzrostu produkcji o ponad 100% w stosunku do poprzedniego. W odpowiedzi na rosnącą liczbę klientów zaniepokojonych wyczerpywaniem się zasobów złóż naturalnych oraz zmianą klimatu, wiele sieci sklepów w Europie wprowadza bioopakowania. Z badania Stowarzyszenia wynika, że firmy w tym sektorze spodziewają się kontynuacji silnego wzrostu w 2007 roku.

Wstępne wyniki badania dla roku 2006 pokazują silny wzrost popytu – zainteresowanie użytkowników wzrosło we wszystkich sektorach produkcji. W foliowych opakowaniach z biotworzyw początek boomu jest obserwowany przez silny wzrost. Firmy przypisują to głównie trzem aspektom: większej dbałości konsumentów o środowisko, samym firmom coraz lepiej przygotowanym do aktywnego wspierania utrzymującego się rozwoju oraz silnym wzrostom cen surowców i energii.

„Biotworzywa są postrzegane jako rozwiązania innowacyjne” – wyciąga wnioski Harald Kaeb, Prezes Stowarzyszenia – „Podobnie do żywności organicznej i bioenergii, pojawienie się biotworzyw jest odpowiedzią na zmianę nastrojów w biznesie i społeczeństwie”

Zarówno wykorzystanie źródeł odnawialnych jaki i biodegradowalnych i nadających się do kompostowania wielu produktów z biotworzyw stało się argumentem przekonującym o korzyściach i pomagającym w sprzedaży. Rozwój techniczny biomateriałów doszedł już do punktu, w którym biotworzywa stają się coraz bardziej konkurencyjne. Właściwości materiału, takie jak np. doskonała drukowalność bez potrzeby wstępnego przygotowania powierzchni, połysk czy bariera dla gazu i tłuszczów, mogą dawać przewagę biotworzywom w pewnych zastosowaniach jak np. w opakowaniach do świeżej żywności. Produkty takie jak reklamówki sklepowe, które mogą być później wykorzystane w domu jako worki na bioodpady, czy folie do ściółkowania, dają po ich wykorzystaniu możliwość zarządzania odpadami biologicznymi.

Czytaj więcej: Ekologia 249 Biotworzywa 87