Boom w biotworzywach


Pozytywny trend jest najbardziej zauważalny u biopioniera Europy: Wielkiej Brytanii. We wrześniu czołowa sieć supermarketów ogłosiła, że zmieni ponad 500 linii produktów na bioopakowania. Pozwoli to zaoszczędzić 4000 ton tworzyw ropopochodnych rocznie. Inny brytyjski sprzedawca także planuje stopniowo adoptować biotworzywa. Bioopakowania można znaleźć już na półkach sklepowych w całej Europie.

Udział biotworzyw w całkowitym zużyciu tworzyw w Europie wynosi obecnie mniej niż jeden procent. Po długim rozwoju i fazach próbnych, produkty z biotworzyw stały się już odpowiednie dla rynku w pewnych zastosowaniach. Jest to warunek wstępny do dynamicznego rozwoju. Producenci zachęceni silnie rosnącym popytem kontynuują zwiększanie mocy produkcyjnych. Jednak aby wykorzystać potencjał zastosowań, które stały się oczywiste, potrzebne są w przyszłości dalsze znaczące inwestycje.

Biorąc pod uwagę wysoki koszt i wstępny okres przynajmniej dwóch lat potrzebny na uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego, inwestorzy muszą być rozważni w podejmowaniu decyzji opartych na kryteriach krótkoterminowych. Rodzi się pytanie czy powinny zostać stworzone środki wspierające wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów odnawialnych w Europie. Istniejąca struktura prawna pomogła już sektorom energii odnawialnej i biopaliw, ale na poziomie europejskim brakuje takich środków dla produktów odnawialnych. Środki takie pomogłyby nie tylko na przyspieszenie rozwoju, ale umocniłyby międzynarodową przewagę konkurencyjna Europy w tak ważnych innowacyjnych obszarach jak technologia biotworzyw.

źródło: www.european-bioplastics.org

Czytaj więcej: Ekologia 245 Biotworzywa 87