Boryszew ERG z patentem na plastyfikator

Boryszew ERG z patentem na…
Spółka Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

- Tereftalan bis (2-etyloheksylu), którego metoda wytwarzania objęta jest patentem, to plastyfikator nowej generacji, nietoksyczny, o wysokich parametrach jakościowych i walorach użytkowych - powiedział Ireneusz Dusiński, jeden ze współtwórców opatentowanej metody. - Jego wprowadzenie eliminuje zagrożenie związane ze stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych z uwagi na ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki oraz środowisko.

Nowy patent Boryszewa ERG jest odpowiedzią na wycofywanie z rynku ftalanu bis(2 etyloheksylu). Rezygnacja ze stosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) związana jest z umieszczeniem tego plastyfikatora w Załączniku XIV do Rozporządzenia REACH jako tzw. substancji SVHC (substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy).

- Posiadanie tereftalanu w ofercie pozwala nam nie tylko na utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie przetwórstwa PVC, ale także na rozszerzenie zakresu działalności Boryszewa na inne segmenty rynku, w których stosowanie ftalanu było niedozwolone lub ograniczone ze względu na jego szkodliwe działanie, np. do produkcji zabawek lub wyrobów kontaktujących się z żywnością - mówi Marlena Krohn, dyrektor zarządzający sochaczewskiej spółki. - Tym bardziej, że aktualnie w Polsce jest tylko dwóch producentów tereftalanu.

Nowa metoda pozyskiwania tereftalanu bis nie jest jedynym sukcesem Boryszewa ERG w ostatnim czasie. Wykorzystując zalety kwasu mrówkowego firma Boryszew ERG jako pierwsza w Polsce opracowała recepturę innowacyjnego, bardzo skutecznego i prostego w zastosowaniu płynu przeznaczonego do odladzania lotnisk. Borygo Runway KF to ciekły środek na bazie 50 proc. roztworu mrówczanu potasu przeznaczony do odladzania pasów startowych, dróg kołowania i nawierzchni betonowych lotnisk.