Brambles na 1. miejscu w Światowym Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones

Brambles na 1. miejscu w Światowym…

Brambles, globalny lider oferujący usługi usprawniające łańcuchy dostaw i działający pod marką CHEP, został wyróżniony jako najbardziej efektywna firma w kategorii usług i dostaw komercyjnych w ramach indeksu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Dla Brambles jest to już dziewiąty rok z rzędu, kiedy firma zostaje włączona do renomowanego światowego indeksu DJSI oraz pierwszy rok z tytułem branżowego lidera w tej klasyfikacji.

Wyznaczając "złoty standard" w zakresie pomiaru zrównoważonego profilu korporacji, indeks DJSI był pierwszym, który służył porównywaniu zrównoważonej efektywności w oparciu o analizę istotnych czynników finansowych z trzech kategorii: troski o środowisko, o kwestie społeczne i o standardy zarządcze (ang. ESG).

- W minionym roku nieustannie podnosiliśmy sobie poprzeczkę, podejmując kolejne działania na rzecz prawdziwie regeneracyjnego łańcucha dostaw. Wyróżnienie przyznane przez DJSI to dla nas prawdziwy zaszczyt. Jestem dumny z roli, jaką odgrywa Brambles i CHEP w przekształcaniu globalnych łańcuchów dostaw w taki sposób, aby ukierunkować je na bardziej zrównoważoną przyszłość - podkreśla Graham Chipchase, dyrektor generalny Brambles.

Imponująca efektywność Brambles

Uzyskując wynik 81/100 (w porównaniu ze średnią branżową na poziomie 23/100), grupa Brambles dowiodła wysokiej jakości swojej strategii zrównoważonego rozwoju, która opiera się na trzech filarach: "Lepsza planeta", "Lepsza firma" i "Lepsze społeczności".

Firmie Brambles przyznano najwyższe oceny w branży w większości ocenianych kategorii - warto zaznaczyć, że maksymalną ilość punktów przyznano za raportowanie działalności prośrodowiskowej i działalności prospołecznej, co praktycznie oznacza stosowanie najlepszych praktyk w branży. Ponadto firma Brambles pobiła branżowych konkurentów w kategorii etyki biznesowej, dzięki przemyślanemu Kodeksowi Postępowania połączonemu z programami due diligence w łańcuchu dostaw.


fot1
Fot.: Public Dialog/CHEP

Promując niskowęglowy, cyrkularny model biznesowy i ambitny program dekarbonizacji, firma Brambles lokuje się w 99 percentylu w zakresie strategii klimatycznej. Już od wielu lat Brambles realizuje założone cele - np. od 2020 r. pomyślnie zredukowano emisje w łańcuchu dostaw o 4,5%. Ten wynik dotyczy to całego łańcucha wartości (zakresy 1, 2 i 3). Ponadto firma niedawno przedstawiła nowy plan główny, którego celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2040 r.

- Działamy w oparciu o cyrkularny model biznesowy w skali globalnej, dlatego możemy wyznaczać sobie bardziej ambitne cele. Dzięki wizji regeneracyjnego łańcucha dostaw przestawiamy się z robienia czegoś na aktywne wywieranie wpływu na naszą planetę i społeczeństwo. Indeks DJSI to cenne narzędzie dla naszej organizacji. Porównując się z innymi podmiotami w branży, nie tylko poznajemy swoje mocne strony, ale także zyskujemy wiedzę o obszarach, które wymagają dodatkowych usprawnień. Oprócz tego, wyznaczając cele, nieustannie podnosimy poprzeczkę, aby ulepszyć to, co pomaga nam realizować ambitne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju - komentuje JJ Freijo, dyrektor Brambles ds. zrównoważonego rozwoju.

Kolejne wyróżnienie za zrównoważoną działalność

Najnowszy ranking DJSI nie jest pierwszym potwierdzeniem wysiłków Brambles na rzecz zrównoważonego rozwoju przyznanym przez światowe agencje ratingowe.

Corporate Knights umieściła Brambles na 10. miejscu na globalnej liście 100 najbardziej zrównoważonych grup kapitałowych na świecie. Natomiast MSCI przyznała maksymalną notę AAA w ramach oceny działań ESG i umieściła firmę w grupie 8% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw w branży.

Z kolei ocenę A- przyznała Brambles Fundacja Ellen MacArthur w oparciu o narzędzie analityczne Circulytics służące do oceny zgodności z zasadami gospodarki cyrkularnej. Kolejnym wyróżnieniem jest Terra Carta Seal przyznawany globalnym korporacjom w uznaniu ich zaangażowania na rzecz rozwoju prawdziwie zrównoważonych rynków.